Вийшов друком збірник матеріалів, підготований за результатами роботи І Всеукраїнського археологічного з’їзду, що проходив у 2018 р. у Ніжині.

І Всеукраїнський археологічний з’їзд: матеріали роботи. – Київ, ІА НАН України, 2019. – 508 с.

ISBN 978-617-7810-07-9 (електр.) 
ISBN 978-617-7810-09-3 (друк.)

Електронний варіант розміщено тут.

Розраховано на археологів, музейників, пам’яткоохоронців, істориків та усіх, хто цікавиться археологією та давньою історією України.

Nizh 2019 COVER1

Збірник є результатом роботи І Всеукраїнського археологічного з’їзду, що відбувся у Ніжині у 2018 році. Ця подія – відновлення славної традиції збиратися професійним товариством, щоб ознайомитися з результатами роботи колег, зрозуміти, що зараз найважливіше і, зрештою, для багатьох археологів з різних регіонів України це – хороша нагода побачитись.

З’їзд 2018 року був установчим. Його учасники підсумували свої напрацювання за останні п’ять років і мали нагоду визначити, яким напрямам приділяється найбільше уваги, як досліджуються ті чи інші проблеми, з чим варто працювати більше і до чого залучати громадськість, як говорити із суспільством про важливість збереження та охорони національного надбання – археологічної спадщини, яка є не відновлювальним ресурсом держави. У рамках роботи восьми секцій серед яких:
- археологічна інформація (створення, обробка, аналіз, візуалізація, використання);
- історія науки;
- археологія кам’яної доби;
- археологія енеоліту — бронзового віку;
- племена раннього залізного віку і античний світ Північного Причорномор’я;
- археологія ранніх слов’ян;
- археологія Давньої Русі, пізнього середньовіччя та нового часу;
- Київ і східний світ
говорили про системне опрацювання накопичених колекцій артефактів, створення баз даних з метою введення цих матеріалів до наукового обігу, про вивчення та реконструкцію на широкому історичному тлі ключових проблем давньої історії України як дописемної так і писемної – питань культурогенезу, етногенезу, стародавньої економіки, політичного процесу. Зосередились на проведенні аналізів здобутого археологічного матеріалу методами природничих наук, на впровадженні сучасних методів геоінформаційних досліджень, які дозволяють дослідникам на сучасному рівні вирішувати комплекс наукових питань, пов’язаних з виявленням, фіксацією, дослідженням, реконструкціями, збереженням та моніторингом археологічних пам’яток. Серед найактуальніших завдань, що відповідають викликам часу, є вивчення слов’янської прабатьківщини і формування найперших слов’янських племінних, етнокультурних і державних утворень, послідовного утворення найдавнішої літописної «Руської Землі», а потім – української держави. Важливим є системне дослідження пам’яток козацької доби та пам’яток епохи модерну. Загалом, сучасній археологічній науці потрібне визначення загальної стратегії наукових і науково-прикладних досліджень за умови створення тактичних підходів щодо кожного конкретного наукового напрямку. Ми також потребуємо популяризації досягнень археології у першу чергу серед українського суспільства.

За результатами роботи учасники з’їзду прийняли резолюцію, основні положення якої ви знайдете на сторінках цього збірника.

Ми сподіваємося, що результати досліджень, представлені у виданні, є показником того рівня розвитку якого археологічна наука досягла за останні сто років. Адже 2019 року виповнюється сторіччя з часу заснування Інституту археології Національної академії наук України, провідної археологічної установи нашої держави, і цій події ми присвячуємо вихід у світ цього збірника.

З повагою, редактори збірника: чл.-кор. В. П. Чабай – головний редактор, к.і.н. О. В. Манігда – відповідальний редактор, м.н.с. Є. В. Пічкур – технічний редактор.