Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 року № 1166 в Інституті археології НАН України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.234.01 з присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 «археологія» строком на три роки у складі:

Голова ради:
1. Чабай Віктор Петрович, д.і.н., член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, директор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України.

Заступники голови:
2. Буйських Алла Валеріївна, д.і.н., член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора, завідувач відділу, Інститут археології НАН України;
3. Отрощенко Віталій Васильович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України.

Вчений секретар:
4. Гаскевич Дмитро Леонідович, к.і.н., науковий співробітник, Інститут археології НАН України.

Члени ради:
5. Андрощук Федір Олександрович, д.і.н., генеральний директор, Національний музей історії України;
6. Бруяко Ігор Вікторович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор, Одеський археологічний музей НАН України;
7. Возний Ігор Петрович, д.і.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
8. Залізняк Леонід Львович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України;
9. Литвиненко Роман Олександрович, д.і.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
10. Любичев Михайло Васильович, д.і.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені Василя Каразіна;
11. Магомедов Борис Вікторович, д.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України;
12. Рудич Тетяна Олександрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України;
13. Симоненко Олександр Володимирович, д.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України;
14. Скорий Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України;
15. Степанчук Вадим Миколайович, д.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут археології НАН України.