Ольвійську експедицію, яка з перервою на 1941-1945 рр. веде системні археологічні дослідження городища і некрополя Ольвії Понтійської, було створено і очолено Л.М. Славіним в 1936 р. за часів його роботи в Державній академії історії матеріальної культури (Ленінград). З 1938 р. після його переводу до Києва на посаду заступника директора Інституту археології АН УРСР, Ольвійська експедиція стала однією з найбільших серед експедицій ІА та залишається такою й понині. Член-кореспондент АН УРСР Л.М. Славін очолював Ольвійську експедицію по 1971 р., з 1972 по 1994 р. – начальником Ольвійської експедиції був член-кореспондент НАНУ С.Д. Крижицький, з 1995 по 2010 р – к.і.н. В.В. Крапівіна, в 2011 р. експедицію очолила д.і.н. А.В. Буйських.

Сучасні роботи Ольвійської експедиції традиційно спрямовані на всебічне дослідження античного міста, передмістя та міського некрополя, а також найближчих до міста садиб, які існували в різний час на найближчій до міста території. За роки, що минули, відкриті житлові квартали в Верхньому та Нижньому місті, два теменоси (Західний, з головним культом Аполлона Ієтроса та Південний, з головним культом Афродіти); прясла оборонних мурів та башти; численні заглибені споруди найранішого періоду істування Ольвії. Генеральна стратегія сучасних досліджень передбачає виконання низки наукових завдань, серед яких найголовнішита ми є: суттєве уточнення базових хронологічних реперів в історії Ольвії, особливо тих, що стосуються її найраніших та найпізніших періодів існування; подальше дослідження історичної топографії городища, передмістя; вивчення нових ділянок і некрополя і уточнення типології поховальних споруд, а також детальне вивчення поховального обряду впродовж всіх періодів існування некрополя; проведення спеціальних досліджень, спрямованих на сучасну фіксацію відкритих залишків будівель з метою створення 3-D реконструкцій; предметне вивчення численних колекцій археологічних артефактів з метою їх системної публікації; широке залучення вітчизняних і зарубіжних фахівців для спеціалізованих досліджень, зокрема аналізів кераміки місцевого виробництва, виробів з металів і монет; антропологічних та археоботанічних досліджень. На базі Ольвійської експедиції традиційно проходять археологічну практику студенти числених вишів України, а наразі – ще й з європейських університетів відповідно до міжнародних проектів, які виконуються в Ольвії. Ольвійська експедиція є найбільш титулованою в Україні, разом з науковим штатом ІА НАН України в ній щорічно працює три доктори та близько двох десятків кандидатів наук. Наразі Ольвія є базовою пам’яткою для виконання низки міжнародних пошукових проектів.

Керівник експедиції:
завідувач відділу античної археологіїї ІА НАНУ, А.В. Буйських