Андрій Павлович Весельський

 

Молодший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail:

ORCID0000-0001-5925-6818

veseljsjkyj 

Профіль

Наукові інтереси:
Дослідження матеріальної культури первісного населення Східної Європи та Криму за часів середнього палеоліту. Вивчення питань адаптації первісних людей до навколишнього середовища та використання природних ресурсів в середньому палеоліті. Пошук особливостей технологічних прийомів обробки кам’яної сировини, притаманних для різних середньопалеолітичних суспільств.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»;
«Між Сходом і Заходом – cоціальні зв’язки та навколишнє середовище до, під час і після останнього льодовикового максимуму на Волині (Західна Україна)» / «Between East and West – Social Networks and Environment before, during and after the Last Glacial Maximum in Volhynia (Western Ukraine)», Deutsche Forschungsgemeinschaft (№392605832), учасник. Проект спрямований на пошук та комплексне дослідження вже відомих археологічних пам’яток гравету та епігравету на Волині з подальшим порівнянням отриманих даних та способів адаптації до природного середовища з аналогічними комплексами Центральної Європи.

Експедиційна діяльність:
з 2015 — співробітник у проекті НАНУ «Євразійські впливи на формування матеріальної культури давнього та середньовічного Криму»
2011–2015 — співробітник у проекті НАНУ «Давній та середньовічний Крим в контексті соціальних, економічних, етнічних та політичних процесів в Євразії»
2009–2011 — співробітник у міжнародному археологічному проекту «OUR WAY TO EUROPE: Culture-Environment Interaction and Human Mobility in the Late Quaternary» (Румунія)
2009–2010 — співробітник у проекті НАНУ «Археологічні культури давнього та середньовічного Криму: еволюція та хронологія»
2003–2005 — співробітник у проекті НАНУ «Розвідки, дослідження, систематизація археологічних поселень на території Кримського півострова»
2003–2006 — співробітник у проекті Германського дослідницького фонду «Функціональна варіабельність в середньому палеоліті Кримського півострова»
2000 — лаборант у проекті Канадської Ради суспільно-наукових та гуманітарних досліджень «Середній палеоліт Карабі Тамчін (Крим, Україна)
1999–2003 — лаборант у проекті Германського дослідницького фонду «Функціональна варіабельність в середньому палеоліті Кримського півострова»

Педагогічна діяльність:
2014–2017 — викладання в рамках докторантури Інститут археології Варшавського університету (Польща).

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України

Дисертаційне дослідження:
«Технологія обробки каменю в мікокських комплексах Криму», підготовка дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник — член-кореспондент НАН України В.П. Чабай

Освіта:
1995–2000 —Краматорський економіко-гуманітарний інститут; спеціальність — культурологія; кваліфікація — культуролог, викладач історії світової культури