2021-2025 рр.
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я, як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Фундаментальна тема. Державний реєстраційний номер роботи – 0121U110296

Керівник: д.і.н., член-кореспондент НАНУ Чабай В. П. (директор інституту, завідувач відділу)

Індивідуальні розділи:

Чабай В. П. Процеси колонізації, депопуляції і реколонізації в пізньому плейстоцені (125/120 – 12/11 тис. років тому) на території Південно-Східної Європи;

Іванова С. В. Населення Північно-Західного Причорномор’я у контексті європейських міграційних процесів (епоха палеометалу);

Сапожников І. В. Історія досліджень та картографування археологічних пам’яток Північно-Західного Причорномор’я;

Біляєва С. О. Матеріальна культура Причорномор’я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів за часів середньовіччя та раннього модерну;

Демиденко Ю. Е. Східна та Центральна Європа у верхньому палеоліті: подібності і відмінності – можливі конвергенції та міграції;

Манько В. О. Вплив глобальних міграцій на процес «неолітичної революції» у Північному Причорномор’ї;

Куштан Д. П. Вплив етнокультурних процесів на формування матеріальної культури давнього населення Криму та Північно-Західного Причорномор'я за доби пізньої бронзи;

Тесленко І. Б. Кераміка Північного Причорномор’я як індикатор міграційних процесів за часів середньовіччя;

Теліженко С. А. Вплив міграційних процесів на формування матеріальної культури в неоліті-ранньому енеоліті Східної Європи;

Колесниченко А. М. Скляні вироби як відображення мереж взаємодії Причорномор’я з Середземномор’ям в античну добу;

Весельський А. П. Матеріальна культура як індикатор впливу глобальних міграційних процесів в добу середнього палеоліту;

Герасимов В. Є. Морська торгівля та навігація у Північно-Західному Причорномор’ї як індикатори впливу глобальних міграційних процесів за часів античності та середньовіччя;

Алядінова Д. Ю. Матеріальна культура Криму часів османського володарювання як індикатор впливу глобальних міграційних процесів: За матеріалами керамічних комплексів;

Савельєв О. К. Керамічний комплекс Тіри римської доби;

Савельєва К. С. Керамічні вироби побутового та культового призначення з Тіри античного часу (світильники, теракоти, фігурний посуд);

Сінельніков О. С. Амфорна тара з Ольвії та поселень її хори, як відображення торговельних зв’язків населення Нижнього Побужжя у римський час.

20162020 рр.
«Євразійські впливи на формування матеріальної культури давнього та середньовічного Криму»

Фундаментальна тема. Державний реєстраційний номер роботи – 0115U004330

Керівник: д.і.н., член-кореспондент НАНУ Чабай В. П. (директор інституту, завідувач відділу)

Індивідуальні розділи:

Чабай В. П. «Середньопалеолітичні та верхньопалеолітичні технокомплекси Криму»

Демиденко Ю. Е. «Східна та Центральна Європа, Середній Схід: міграції в середньому і верхньому палеоліті»

Манько В. О. «Фінальний палеоліт – неоліт Криму і неолітична революція на півдні України»

Куштан Д. П. «Пам’ятки доби бронзи Криму»

Тесленко І. Б. «Керамічні комплекси Криму пізньовізантійського часу»

Теліженко С. А. «Експлуатація морських і суходільних ресурсів давнього населення Криму»

Весельський А. П. «Технологічні особливості обробки каменю в середньо-палеолітичних комплексах Криму»

Алядінова Д. Ю. з 3-го кварталу 2014 р. знаходиться у відпустці для догляду за дитиною

Герасімов В. Є. «Підводно-археологічні об’екти Криму. (Типологія, хронологія і методика досліджень)»

2016–2020  рр.
«Актуальні проблеми археології Північно-Західного Причорномор’я»

Фундаментальна тема. Державний реєстраційний номер роботи – 0115U004333

Керівник: пров.н.с., д.і.н. Іванова С. В.

Індивідуальні розділи:

Іванова С. В. «Світоглядні традиції населення Північно-Західного Причорномор'я в енеоліті-ранньому бронзовому столітті»

Сапожников І. В. «Археологічні пам’ятки Північно-Західного Причорномор’я на старих картах і планах»

Старкин А. В. «Изучение остатков фонових видов животных для суждения о физико-географических условиях прошлого»

Масюта Д. О. «Торгівельні зв’язки в Північно-Західному Причорномор’ї в І – ІV ст. н.е. за матеріалами амфорної тари»

Савельєв О. К. «Матеріальна культура Тіри I – IV ст. н.е.»

Савельєва К. С. «Проблеми античної та варварської археології Північного Причорномор’я»