Олександр Сергійович Сінельніков

 

молодший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 (48) 722 01 93

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID0000-0002-5352-7207

 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія ранньої залізної доби, Антична археологія, Археологія Північно-Західного Причорномор'я, дослідження амфорної тари.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність: 
2009-2017 рр. — участь в роботі Нижньодунайської АЕ (городище Картал-Орловка) під керівництвом д.і.н., директора ОАМ НАНУ  І. В. Бруяко;
2016 р. — участь в роботах експедиції Інституту археології НАН України на поселенні Кам'яна Могила 1, керівник д.і.н. Н. С. Котова;
2014 р. — розкопки пізньопалеолітичної стоянки Чілігідер;
2013 р. — розкопки поселення культури лінійно-стрічкової кераміки Кам'яне-Завалля; 
2012-2013 рр. — участь у розкопках пам’ятки Буран-Кая IV (епоха палеоліту-бронзи). Експедиція під керівництвом О. О. Яневича і С. Пеана;
2012 р. — розкопки стоянки мезоліту, неоліту та енеоліту Мельнична Круча;
2011 р. — розкопки мезо-неолітичної пам'ятки Захарівка 1, розвідки в Савранському районі Одеської області та Ульянівському (зараз Благовіщенському) районі Кіровоградської області;
2011 — Феодосійська археологічна експедиція Кримського філіалу ІА НАНУ під керівництвом О. В. Гаврилова. Розкопки могильника городища Куру Баш (Феодосійська міська рада, АРК).

Освіта:
2009-2014 — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, історичний факультет, магістр, спеціальність «історія».