Експедиція була створена у 2012 році для продовження дослідження унікальної археологічної пам’ятки варварської Європи, яка пов’язана з обробкою скла в ІІІIV ст. н.е. Склоробна майстерня біля Комарова у середньому Подністров’ї залишається єдиним центром на території варварів з виробництва скляних виробів поза межами імперії. Пам’ятка була відкрита і досліджувалася в 195060 рр. українським археологом М. Ю. Смішком. Свої дослідження Комарівська археологічна експедиція провадила без перерв у 20122016 рр. Основні форми роботи: розкопки поселення та могильника біля с. Комарів (Кельменецький район, Чернівецька область) та археологічні розвідки прилеглої до пам’ятки території.

Комарів, учасникиЕкспедиція створена спільними зусиллями відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень та НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України. Керівники експедиції О. В. Петраускас (Київ) та Т. Р. Милян (Львів)До складу експедиції в різні часи входили співробітники ІА НАН України М. О. Авраменко, О. А. Коваль А. В. Чорний; Національного музею історії України  С. В. Діденко, Л. В. Деревянко, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова — Р. Г. Шишкін,  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — К. В. Мизгін та інші.

Комарів, горнВ ході робіт 2012 року на поселенні проведені розкопки на площі близько 96 кв.м. Досліджено об’єкти пізньоримьского часу: гончарний горн та передгорнова яма, п’ять господарських ям. Відкрито синхронний поселенню могильник «Комарів–1», досліджено перше поховання. В 2013 році загальна площа розкопок склала 104 кв.м. Досліджено гончарний горн та передгорнову яму, декілька стовпових та господарських ям черняхівської культури; напівземлянка з піч’юкам’янкою празької культури. На могильнику на площі 140 кв.м досліджено два трупопокладення.

Комарів, георозвідкаУ 2014 році було проведено геофізичне обстеження північної частини поселення на площі близько 12 га. Роботи виконувалися дослідницькими групами під керівництвом У. Бурккарта (Eastern Atlas GmbH & Co., Берлін) та К. М. Бондар (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). На місцях аномалій розкопано близько 400 кв.м і виявлено сім археологічних об’єктів пізньоримського часу (житла, виробничі та господарські споруди). Також геофізичні дослідження проведені на місці могильникаДля вивчення культурноісторичного середовища навколо ремісничого центру біля Комарова, проведено пошукові роботи прилеглої території. В результаті цих робіт відкрито 10 пам’яток черняхівської культури.

Комарів, могильникГоловним завданням досліджень 2015 року стала локалізація розкопів попередніх років М. Ю. Смішка (1965) та Ю. Л. Щапової (1974). Розкопана площа на поселенні склала 111 кв.м, що дозволило чітко визначити межі розкопу 1974 року та окремі частини розкопів 1965 рокуНа могильнику розкопано 38 кв.м, де виявлено два поховання черняхівської культури та житло раннього залізного часу. Під час роботи експедиції проведено експериментальні дослідження із гончарного та склоплавильного виробництва.

Комарів, ГордіанПід час польового сезону 2016 року проведено обстеження поверхні поселення та могильника з метою фіксації його сучасного стану, збору підйомного матеріалу. Крім того, обстежено прилеглу до пам’ятки територію. Вдалося суттєво уточнити північносхідні межі поселення Комарів. Серед знахідок з території поселення інтерес становлять монета Гордіана ІІІ, уламки віконного скла та античних амфор типу Форлімпополі. В цому ж році під час обстеження прилеглої до пам’ятки території виявлено залишки укріплень в плані прямокутної форми із залишками рову та валу, а також поселення трипільської культури.

Інформацію про діяльність Комарівської археологічної експедиції ІА НАН України подано на сайті: КОМАРІВ – виробнича факторія варварської Європи пізньоримського часу

Керівник експедиції: завідувач відділу та регіональних польових досліджень, к.і.н. О.В. Петраускас 

Сторінка експедиції у мережі facebook

Комарів, експеримент Комарів, скло Комарів, робочий момент