Експедицію започаткував у 1992 р. і очолював заступник директора, завідувач відділу археології ранніх слов’ян і регіональних польових досліджень  Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, професор Денис Никодимович Козак.

Експедиція проводить свої дослідження на побережжі Хрінницького водосховища, в адміністративних межах Волинської та Рівненської областей. Довкола водосховища відомо більше 30 археологічних пам’яток — поселення, місцезнаходження, могильники, городища, які представляють різні періоди та епохи — від кам’яної доби до середньовіччя. Результати їх вивчення опубліковані в багатьох вітчизняних і закордонних виданнях, артефакти представлені в музеях (основний фонд знаходиться в Рівненському обласному краєзнавчому музеї).

Умови й специфіка рятівних археологічних досліджень на пам’ятках навколо Хрінницького водосховища пов’язані із небезпекою руйнування постійними обвалами берега. Крім того, інколи суттєве нищення пам’яток пов’язане з будівельними роботами.

Одним із пунктів, який представляє значний науковий інтерес є пам’ятка в урочищі Шанків Яр (Хрінники 1), що відкрита ще у 1976 р. Подільським палеолітичним загоном КарпатоВолинської експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР (В. П. Савич, А. Б. Богуцький). За більш як 20 років вивчення стало відомо, що пам’ятка представлена багатошаровим поселенням, на якому найбільш ранні знахідки і об’єкти датуються IV тис. до н.е. (мідний вік), а найпізніші пов’язані із XV ст. Найбільш потужний культурний шар поселення пов’язаний із ІІІV ст. н.е. (пізньоримський період), який репрезентований матеріалами вельбарської і черняхівської археологічних культур.

Результати багаторічних досліджень цієї пам’ятки під керівництвом Д. Н. Козака подані у щорічних наукових звітах, а також висвітлені у спеціальних статтях і монографіях: «Давні землероби Волині» (2004; у співавторстві з В. В. Шкоропадом і Б. А. Прищепою) і «Поселення неврів, слов’ян та германців на Стирі» (2012). Підготовлена до друку монографія «Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині», в основі якої — публікація матеріалів здобутих у 20102014 рр. експедицією на чолі з Д. Н. Козаком.

З 2015 р. експедицію очолює молодший науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян і регіональних польових досліджень ІА НАН України Антон Панікарський.

Сторінка експедиції у мережі facebook