Кіровоградська археологічна експедиція Інституту археології НАН України створена в 2017 р.

Розпочала археологічні дослідження – розвідки та розкопки на півдні Кіровоградськой області. Зокрема було проведено дослідження скіфського кургану в групі з 6 насипів біля с. Богданівка Бобринецького району.

В процесі обстежень низки давніх курганов в середній течії Інгулу доведено, що частина з них відноситься до доби бронзи (що підтверджується численими знахідками примитивних антрпоморфних стел), деякі ж безумовно містять поховання раннього залізного віку, зокрема — скіфського часу (свідчення тому — залишки тризн навкруги насипів курганів).

Керівник експедиції:
завідувач відділу археологіїї раннього залізного віку ІА НАНУ, професор С.А. Скорий.