Експедиція створена у серпні 2001 р. і, на відміну від інших експедицій, що працюють лише у польовий сезон, здійснює діяльність впродовж всього року. У основі її робіт виконання планових тем із залученням позабюджетних коштів — благодійних надходжень від небайдужих осіб і установ та шляхом госпрозрахункових досліджень пам’яток, яким загрожує руйнування чи пошкодження у зв’язку з освоєнням їх територій.

З першого сезону робота експедиції включала не лише на виконання дослідницьких завдань, а й пам’яткоохоронну діяльність. Нею організовано перший прецедент успішного відстоювання порушених прав за допомогою судової системи з підготовкою відповідного методичного посібника. В умовах роздержавлення й приватизації земель у престижних передмістях столиці працівники експедиції долучились до створення ще одного першого прецеденту повернення до державної власності незаконно відчуженої ділянки укріплень включеного у часи Київської Русі до ВітянськоБобрицького змійового валу Великого Ходосівського городища ранньозалізної доби, занесеного у Державний реєстр нерухомих пам’яток України за категорією національного значення.

north02 300х185

У експедиції розроблено комплексну програму вивчення старожитностей регіону її роботи і подано до органів охорони культурної спадщини наукову концепцію першої охоронюваної археологічної території «Ходосівський археологічний комплекс», де без залучення бюджетних коштів створюється заповідна зона, розвивається експериментальна археологія, музеєфікується багатошарове селище між Ходосівкою і Лісниками та сусідні пункти. Зі створенням експозицій пов’язана ще низка робіт, частина з яких, щоправда, не доведена до завершення з незалежних від експедиції причин: вивчення і реставрація горна давньоруської доби у гончарному центрі Вишгорода, реконструкція дитинця літописного Василева, розкопки у рамках створення історико–культурного комплексу «Спадщина» в Стайках, вивчення Звенигорода Київського для музеєфікації ДВС № 179. Організовано постійнодіючу виставку «Старожитності між Ходосівкою і Лісниками» в Ходосівці, а у Національному музеї історії України експонувала знахідки на виставці «Поселення Ходосівка–Рославське (кінець XI — XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села (матеріали новітніх досліджень ІА НАН України)».

north09 300х185

Крім десятків щорічних повідомлень і розробок з певної проблематики стосовно вивчених пам’яток, експедиція започаткувала видання матеріалів робіт: перший випуск («Багатошарове поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003 р.») побачив світ, два проходять видавниче опрацювання, ще три перебувають на стадії підготовки. Колектив активно популяризує минувшину, брав участь у виступах у низці електронних і друкованих ЗМІ, створенні публіцистичних, науковопопулярних та художніх фільмів і телепрограм. Експедиція виступила приймаючою стороною при візиті до Ходосівського археологічного комплексу місії ООН на чолі з резидентомкоординатором Системи ООН п. Френсісом М. О’Доннеллом, під час другого етапу престуру провідних вітчизняних ЗМІ «Історія України. Нові факти» та пресдня Олени Вінницької. Потенціал комплексу, здобутки і розробки експедиції високо оцінили вчений секретар міжнародної асоціації музеїв просто неба й експериментальної археології EXARC п. Р. Пардикупер, професор О. Субтельний, інші високоповажні гості.

north08 300х185

north04 300х185

Експедиція багато років слугує базою для археологічної практики студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», ДВНЗ «Переяслав–Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди», Донецького національного університету імені Василя Стуса у м. Вінниця, Київського славістичного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів.

Експедиція вивчала літописні Чернігів, Вишгород, Білгород, Звенигород, Василів, селища давньоруської і монгольськолитовської доби ХодосівкаРославське, ХодосівкаВечірній ліс, ХодосівкаКозаків яр, Софіївська Борщагівка, поселення з середньовічним горизонтом між Ходосівкою та Лісниками, у Стайках, Обухові, Ржищеві, Таценках, Петрушках, здійснювала розвідки в Лісниках, Гатному, Крюківщині, Гвоздові, Гребенях, проводила археологічні експертизи у КиєвоСвятошинському і Бориспільському районах.

У роботі експедиції у різні роки брали участь членкореспондент НАН України О. П. Моця, д.і.н. Н. О. Гаврилюк, к.і.н. Н. С. Абашина, к.і.н. Р. В. Бабенко (НПУ ім. М. Драгоманова), к.і.н. Д. Л. Гаскевич, к.і.н. О. П. Журавльов, к.і.н. С. Д. Лисенко, к.і.н. А. В. Петраускас, к.і.н. О. В. Петраускас, к.і.н. Є. В. Синиця (КНУ ім. Т. Шевченка), Н. В. Блажевич, М. В. Квітницький, Т. В. Лозниця (КНУ ім. Т. Шевченка), В. Ю. Непомящих, Н. В. Хамайко, сезонні співробітники та волонтери  переважно студенти і випускники різних вишів.

north05 300х185 north06 300х185 north07 300х185

Експедиція впродовж тривалого часу слугує постійним місцем роботи для кількох позаштатних співробітників Інституту: О. М. Казиміра (до переходу до складу відділу), О. М. Сухоноса (автор близько 30 наукових праць), М. О. Гунь (автор понад 20 наукових праць), Д. О. Шахрая (автор понад 10 наукових праць) та інших.

Керівник експедиції Ігор Анатолійович Готун, к.і.н., н.с. відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України;
заступник керівника Олександр Миколайович Казимір, м.н.с. відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України.

Результати сезону 2019.