Експедиція спеціалізується на комплексних розвідкових роботах на території Поросся (історикогеографічна область у басейні річки Рось, тепер південна частина Київської області і північ правобережної частини Черкаської області; розуміння Поросся як окремого регіону сформувалось в ХХІІІ ст.) та Середньої Наддніпрянщини. Особлива увага у діяльності експедиції зосереджена на моніторингових обстеженнях пам’яток археології та їх документуванні. Центральним завданням експедиції є пошук та фіксація пам’яток давньоруського часу та післямонгольського періоду.

Незважаючи на те, що назву «Пороська археологічна експедиція» використовували різні дослідницькі групи, все ж в їх роботі спостерігаються єдині організаційні принципи, комплексний характер досліджень, проведення розвідкових робіт .

porossia2 300х185Експедиція організована 9 серпня 1945 р. спільно Інститутом археології АН УРСР (нині Інститут археології НАН України), ІІМК ім. М. Я. Марра АН СРСР (нині Інститут археології РАН) та Центральним Історичним музеєм у м. Київ (нині Національний музей історії України). Завданням експедиції було обстеження якомога ширшої території в Канівському Подніпровї, особливу увагу зосереджено було на пошуку памяток трипільської культури, доби бронзи та словяноруського періоду. 1945 р. протягом 35 робочих днів експедицією під керівництвом Т. С. Пассек досліджено 59 памяток археології. Обстежено територію вздовж берегів Дніпра та Росі від с. Зарубинці до с. Межиріч.

1949 р. експедиція зосередила свої зусилля на дослідженні памяток 1-го тисячоліття в Нижньому Пороссі під керівництвом В. Й. Довженка. Обстежуючи територію від с. Межиріч до м. КорсуньШевченківський вздовж р. Рось. Виявлено 59 археологічних памяток. В цьому ж році розпочато систематичне дослідження комплексу памяток біля с. Сахнівка.

porossia4 300х185

1973 р. Медвинським загоном експедиції під керівництвом Г. Т. Ковпаненко досліджено курганний могильник раньоскіфського часу біля с. Медвин Богуславського району Київської області.

1976 р. експедиця отримує назву «Пороська словяноруська експедиція» і під керівництвом О. М. Приходнюка та С. О. Біляєвої проводить розвідувальні розкопки на поселеннях VIVII ст. н.е. і післямонгольського часу в Продніпровї. Цього ж року Обухівський загін Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького під керівництвом Н. М. Кравченко здійснював дослідження памяток 1-го тисячоліття на р. Стугна, зокрема проводились розкопки поблизу м. Обухів.

porossia5 300х185

1993 р. розвідки експедиції під керівництвом О. В. Стародуба зосереджуються на території Верхнього Поросся. В цьому сезоні зафіксовано 100 різночасових пам’яток археології.

З 2011 р. відновлена Пороська археологічна експедиція ІА НАН України здійснює роботи в рамках планових тем Відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України. Очолює експедицію молодший науковий співробітник відділу Артем Борисов.

За час існування експедиції в ній, окрім вже названих керівників, в якості співробітників брали участь: Н. В. Лінка (Геппенер), Г. М. Шовкопляс (Василенко), С. Р. Кілієвич (Піваковська), О. В. Сєров, Б. М. Левченко, О. М. Манігда, М. П. Сиволап, О. В. Марченко, С. В. Переверзєв, М. В. Квітницький.

porossia6 300х185