Артем Вадимович Борисов

 

Молодший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID: 0000-0002-2322-2277

Борисов 

Профіль

Наукові інтереси:
просторова археологія; системи заселення; картографування пам'яток; давньоруська археологія; палеоекологія; археологічні пам'ятки Наддніпрянщини; застосування неінвазивних методів в археологічних дослідженнях; збір, документування та зберігання археологічних данних.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»;
«Проект дослідження давньоруського Поросся».

Експедиційна діяльність:
з 2009 р. проводить власні археологічні дослідження в басейні р. Рось на території давньоруського Поросся 

З 2011 р. — керівник Пороської археологічної експедиції ІА НАН України;

2019 р. — участь у роботі Архітектурно-Археологічної експедиції ІА НАН України. Дослідження комплексної пам'ятки Острів та комплексу пам'яток в ур.Старі Сухоліси.

2003, 2005, 2006, 2016, 2017  участь у роботі Черкаської Лісостепової археологічної експедиції рід керівництвом М. П. Сиволапа (дослідження поселення ямної культури Десятини та поселення скіфського часу Панський Острів);

2017, 2019 — участь у роботі Дніпро–Псельської ранньослов’янської експедиції ІА НАН України, керівник Ю.Ю.Башкатов. Пошук могильника І-ІІ ст.н.е. біля с.Івківці, Чигиринського р-ну, Черкаської обл.
2013 — участь у роботі спільної експедиції ІА НАН України та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агенства України з управління зоною відчудження під керівництвом А. П. Томашевського та С. В. Переверзєва (рятувальні розкопки на поселенні в ур. Баранівка біля с. Ласки Народицького району Житомирської області);
2012 — участь у роботі комплексної археологічної експедиції по дослідженню пам’яток в околицях оз. Нобель (Рівненська облась), під керівництвом Л. Л. Залізняка;
2008‒2014 — участь у роботі Овруцької (Східно‒Волинської) археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом А. П. Томашевського та С. В. Павленка (розвідки на території Житомирської області, дослідження пам'яток індустрії пірофілітового сланцю);
2008, 2015 — участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса;
2008 — участь у роботі Білгородської археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом В. Ю. Непомящих;
2007 — участь у роботі американськоукраїнської археологічної експедиції під керівництвом Дж. Картера (дослідження на території стародавнього Херсонесу);
2006 — участь у роботі археологічної експедиція НАУКМа під керіництвом Л. Л. Залізняка (розкопки мезолітичної стоянки Добрянка та палеолітичної стоянки Троянове);
2004 — участь у роботі археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом Ю. Я. Рассамакіна (розкопки кургану та трипільського поселення Колодисте).

Педагогічна діяльність:
з 2019 р. асистент Кафедри археології та давньої історії України Національного університету «Києво-Могилянська академія» сец. курс. П.А.Томашевського «Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції у археології»

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України
Черкаське археологічне братство.

Дисертаційне дослідження:
«Давньоруське Поросся: система заселення», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — к.і.н. А. П. Томашевський.

Освіта:
2008‒2012 — аспірантура ІА НАН України;
2006‒2008 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», магістерська програма «Археологія та давня історія України»спеціальність «історія», кваліфікація «магістр»;
2002‒2006 — Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, історикофілософськоюридичний факультет, спеціальність «Історія України», кваліфікація «бакалавр».