Перелік документів на Відкритий лист

Документи необхідні для отримання кваліфікаційного документа (Відкритого листа) та Дозволу з Міністерства культури:

Персональні данні:

Подається одноразово:

 • Дві рекомендації від кваліфікованих археологів
 • Свідоцтво про освіту (копія диплому)
 • Копія паспорта ( 1, 2, 11 с.)
 • Згода на збір та обробку персональних даних (форму можна отримати в Польовому комітеті)

Поновлюється щорічно:

 • Довідка з місця роботи або довідка про навчання в аспірантурі за поточний рік

Заяви на бланках організації (ОАСУ, Музею, Університету):

 • Заява на отримання відкритого листа (форму можна отримати в Польовому комітеті)
 • Фотографія (3х4см)
 • Заява на отримання Дозволу з Міністерства культури (до якої додається календарний план робіт та аргументація)

Зразки документів для отримання Відкритого листа:

Згода на збір та обробку персональних даних
Заява на видачу відкритого листа
Заява на видачу Дозволу з Міністерства культури
Аргументована наукова або охоронна необхідність проведення археологічних досліджень
Календарний план проведення планових археологічних досліджень, камеральної обробки знахідок на пам’ятці культурної спадщини
Рекомендаційний лист

Звітність за Відкритими Листами (подається до 31 грудня поточного року)

Документи звітності по археологічним роботам поточного року, що подаються до Польового комітету ІА НАНУ до 31 грудня поточного року:

 • Коротка інформація по проведеним роботам (у 2 екземплярах із підписом дослідника оформлена за спеціальною формою, див. нижче)
 • Кваліфікаційний документ (Відкритий лист) та Дозвіл Міністерства культури із відмітками про проведені роботи
 • У РАЗІ НЕПРОВЕДЕННЯ РОБІТ Відкритий лист та Дозвіл повертаються без відміток, а замість короткого звіту подається лист із поясненням причин непроведення робіт (із вихідним номером та підписом директора установи)

Зразки короткого звіту:

Короткий звіт про проведені науково-археологічні експертизи земельних ділянок на території Українина території України
Короткий звіт про проведені розвідки на території України
Короткий звіт про проведені дослідження археологічної спадщини України