Захист дисертації МАНІГДИ Ольги Володимирівни, молодшого наукового співробітника відділу археології Києва (Інститут археології НАН України),поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Село Галицької та Волинської земель (археологічна карта Х–ХІІІ ст.)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Моця О. П., д.і.н., професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Михайлина Л. П., д.і.н., доцент, генеральний директор (Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник);
Панишко С. Д., к.і.н., доцент, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).

Захист «26» квітня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.

 


Захист дисертації ПШЕНИЧНОГО Юрія Леонідовича, наукового співробітника відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, аспіранта кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Історична топографія Дубна і його округи в X–XVIII ст.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Панишко С. Д., к.і.н., доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Офіційні опоненти:
Возний І. П., д.і.н., професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Прищепа Б. А., к.і.н., доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет).