5-6 травня 2021 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


 5 травня 2021 року

1. Захист дисертації ГРЕЧКА Дениса Сергійовича, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук

Тема: «Етнокультурна історія населення Дніпровського лісостепового Лівобережжя скіфського часу»,  

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти: 
Бруяко І. В.
, д.і.н., старший науковий співробітник, директор Одеського археологічного музею НАН України;
Клочко В. І., д.і.н., професор, завідувач кафедри археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Бандрівський М. С., д.і.н., старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України.

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента Відгук третього опонента


2. Захист дисертації ВОТЯКОВОЇ Оксани Леонідівни, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Пам’ятки шарантського типу в середньому палеоліті Закарпаття»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Кулаковська Л. І., к.і.н., старша наукова співробітниця, завідувачка відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти: 
Степанчук В. М., к.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України;
Шидловський П. С., к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

6 травня 2021 року

1. Захист дисертації КУБЛІЯ Михайла Васильовича, асистента кафедри археології Факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Тваринництво і мисливство в місті Києві періоду Київської Русі за кістковими матеріалами» 

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Потєхіна І. Д., к.і.н., доцент, завідувачка відділу біоархеології Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти:
Горобець Л. В., д.б.н., старший науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України;
Сергєєва М. С., д.і.н., старша наукова співробітниця відділу археології Києва Інституту археології НАН України.

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

2. Захист дисертації ПЕФТІЦЯ Дмитра Миколайовича, старшого наукового співробітника Науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Орнаментація посуду населення лісостепової України порубіжжя бронзової та ранньозалізної доби»,  за спеціальністю 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Гершкович Я. П., д.і.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти:
Бровендер Ю. М., д.і.н., доцент Східноукраїнський Національний Університет ім. В. Даля;
Могилов О. Д., к.і.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 


Учений секретар спеціалізованої вченої ради  
                                                                                                                                 Фіалко О. Є.