29 вересня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


1. Захист дисертації ФІАЛКО Олени Євгенівни, к. і. н., старшого наукового співробітника відділу археології доби раннього заліза Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Скіфські амазонки в археологічних реаліях»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти: 
Отрощенко В. В., д. і. н., професор, завідувач відділу енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України); 
Клочко В. І., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Скржинська М. В., д. і. н., старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України).

Автореферат Відгук першого опонента Відгук другого опонента Відгук третього опонента


2. Захист дисертації ВАХРАМЕЄВОЇ Ганни Вікторівни, наукового співробітника відділу науково-фондової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Культ Деметри на Боспорі: VI—I ст. до н. е.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Литвиненко Р. О., д. і. н., завідувач кафедри всесвітньої історії та археології (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Офіційні опоненти: 
Гаврилюк Н. О., д. і. н., провідний науковий співробітник відділу античної археології (Інститут археології НАН України);
Баукова А. Ю., к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.