29 вересня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


1. Захист дисертації ФІАЛКО Олени Євгенівни, к. і. н., старшого наукового співробітника відділу археології доби раннього заліза Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Скіфські амазонки в археологічних реаліях»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти: 
Отрощенко В. В., д. і. н., професор, завідувач відділу енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України); 
Клочко В. І., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Скржинська М. В., д. і. н., старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України).

Автореферат      


2. Захист дисертації ВАХРАМЕЄВОЇ Ганни Вікторівни, наукового співробітника відділу науково-фондової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Культ Деметри на Боспорі: VI—I ст. до н. е.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Литвиненко Р. О., д. і. н., завідувач кафедри всесвітньої історії та археології (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Офіційні опоненти: 
Гаврилюк Н. О., д. і. н., провідний науковий співробітник відділу античної археології (Інститут археології НАН України);
Баукова А. Ю., к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Автореферат      

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.