Журнал присвячений публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

  

 

 

 

 

Рік заснування: 2011
Проблематика:  археологія та давня історія
ISSN:  2227-4952
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011 р.
Періодичність: щоквартальник
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук
Відповідальний секретар: ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук

Члени редколегії:

БИРКЕ В., доктор археології
БОЛТРИК Ю. В., кандидат історичних наук
БУЙСЬКИХ А. В., доктор історичних наук
БРУЯКО І. В., доктор історичних наук
ГОЛДЕН П., професор
КУЛАКОВСЬКА Л. В., кандидат історичних наук 
МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України 
ОТРОЩЕНКО В. В., доктор історичних наук, професор 
ПОЛІДОВИЧ Ю. Б., кандидат історичних наук
ПОТЄХІНА І. Д., кандидат історичних наук
СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, професор
СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук
СОН Н. О., кандидат історичних наук
СТЕПАНЧУК В. М., доктор історичних наук
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., доктор історичних наук
ТОЛОЧКО П. П., академік НАН України
ФІАЛКО О. Є., кандидат історичних наук
ХАЗАНОВ А. М., професор
ХОХОРОВСКІ Я., професор
ЧАБАЙ В. П., член-кореспондент НАН України 

Адреса редакції: проспект Володимира Івасюка (колишній Героїв Сталінграда) 12, Київ–04210, Україна
Телефон: +380 (44) 254 11 38
Факс: +380 (44) 418 33 06
E-mail:
Website: https://adiu.com.ua/index.php/journal

 

Добірка випусків журналу «Археологія і давня історія України» на сайті «Спілки археологів України» (у форматі .pdf).