«Наукові записки Інституту історії матеріальної культури» (НЗ ІІМК) були друкованим органом Інституту історії матеріальної культури, створеного в 1934 році на базі Секції історії матеріальної культури (в яку в 1933 році був перетворений Всеукраїнський археологічний комітет), Музею–Кабінету антропології та етнології імені проф. Хв. Вовка і декількох інших структурних підрозділів Академії наук відповідного профілю.

Всього було видано шість номерів цього збірника. Видання не мало усталеної нумерації. Спочатку вона була суцільною: в 1934 р. вийшли книги 1 та 2, 1935 — кн. 3–4 і 5–6, потім, в 1937 році — кн. 1 і 2. Обсяг випусків збірника близько 200 сторінок.

Внутрішня структура збірників різна. Ранні випуски більш структуровані. Очевидно, так відбилася зміна відповідального редактора видання. Випуски 1934 і 1935 років виходили за редакцією директора Інституту — Ф. Козубовського; після його арешту — за редакцією нового директора установи М. Ячменьова (людини далекої від науки). Мова українська, в деяких випадках є резюме французькою мовою.

На сторінках збірників публікувалися статті й повідомлення, перш за все, співробітників Інституту, рецензії на праці зарубіжних і вітчизняних авторів, огляди літератури, в тому числі іноземної, хронікально–інформаційний матеріал. Випуски відрізнялися різноманітністю порушених тем. Практично всі випуски містять короткий опис експедицій Інституту за сезон, у всіх випусках є статті, пов'язані з «ідеологічним спрямуванням», що є даниною часу.

Видання було припинено в 1938 році, оскільки після масових репресій (заарештовані директор, вчений секретар, і ряд провідних співробітників) в Інституті не залишилося кадрового потенціалу для підготовки і публікації нових випусків збірника.

 

З деякими випусками збірника в електронному форматі можна ознайомитись на сайті «Спілки археологів України».