Захист дисертації МЕЛЬНИК Олени Олександрівни, молодшого наукового співробітника відділу Наукові фонди (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Поховальні пам’ятки Києва ХVІ―ХVІІІ ст.».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Козубовський Г.А., к.і.н., науковий співробітник відділу археології Києва (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Пивоваров С.В., д.і.н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Попельницька О.О., к.і.н., завідувач відділу науково-видавничої діяльності (Національний музей історії України).

Захист «6» червня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.

 


Захист дисертації МИРОНЕНКО Людмили Володимирівни, молодшого наукового співробітника відділу Наукові фонди (Інститут археології НАН України),  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Керамічний комплекс Батурина XVII – початку XVIII ст.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Біляєва С.О., д.і.н., провідний науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Пивоваров С.В., д.і.н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Оногда О.В., к.і.н., вчений секретар (Національний музей історії України).