25—27 лютого 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


25 лютого 2020 року

1. Захист дисертації ГОПКАЛО Оксани Вікторівни, к.і.н., відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія.

Тема: «Костюм населення культури Черняхів-Синтана-де-Муреш»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти: 
Вакуленко Л. В., д. і. н., провідний науковий співробітник (Національний музей історії України); 
Пивоваров С. В., д. і. н., професор, заступний генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); 
Бубенок О. Б., д. і. н., професор, завідувач відділу євразійського степу (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського).

Автореферат


2. Захист дисертації ЧЕРНОВОЛА Дмитра Костянтиновича, молодшого наукового співробітника відділу археології енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Інтер’єр будівель трипільської культури»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Корвін-Піотровський О. Г., к. і. н., доцент, старший науковий співробітник відділу археології енеоліту-бронзової доби (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Клочко В. І., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
Гусєв С. О., к. і. н., доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського).

Автореферат


26 лютого 2020 року

1. Захист дисертації БІЛИНСЬКОГО Олега Олеговича, асистента кафедри археології Національного університету «Києво-Могилянська академія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Пам’ятки скіфського часу на Сеймі»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий консультант
Болтрик Ю. В., к. і. н., завідувач відділу польового комітету (Інститут археології НАН України)

Офіційні опоненти: 
Гершкович Я. П., д. і. н., старший науковий співробітник відділу енеоліту-бронзової доби (Інститут археології НАН України);
Пеляшенко К. Ю., к. і. н., старший науковий співробітник (Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова).

Автореферат 


2. Захист дисертації КРЮТЧЕНКА Олексія Олександровича, молодшого наукового співробітника відділу археології доби раннього заліза Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія.

Тема«Захисні споруди скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Гречко Д. С., к. і. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу археології доби раннього заліза (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Мурзін В. Ю., д. і. н., професор, директор коледжу (Мелітопольський Інститут Державного та Муніципального управління);
Супруненко О. Б., к. і. н., старший науковий співробітник, директор (Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського).

Автореферат


27 лютого 2020 року

1. Захист дисертації КОЛЕСНИЧЕНКО Анжеліки Миколаївни, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Скляний посуд в техніці сердечника з Північного Причорномор’я»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., д. і. н., старший науковий співробітник, заступник директора (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Скржинська М. В., д. і. н., старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків і раннього нового часу);
Баукова А. Ю., к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Автореферат


2. Захист дисертації СВИСТУНА Геннадія Євгеновича, викладача кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Фортифікація салтівських лісостепових городищ»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Моця О. П., чл.-кор. НАН України, д. і. н., завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Біляєва С. О., д. і. н., професор кафедри Всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини);
Колода В. В., к. і. н., доцент кафедри Історії України (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

Автореферат


Засідання відбудуться о 14 годині в актовому залі Інституту (10 поверх).

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.