Захисти відтерміновуються до зняття карантину

 

26—28 травня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


26 травня 2020 року

1. Захист дисертації МАСЮТИ Дениса Олександровича, молодшого наукового співробітника відділу наукового опрацювання та зберігання фондів Одеського археологічного музею НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Торговельні зв'язки населення Нижнього Подністров'я в IIV ст. н. е. (за матеріалами амфорної тари)»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційні опоненти: 
Магомедов Б. В., д. і. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян (Інститут археології НАН України); 
Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору «Археологія доби раннього заліза» науково-дослідного відділу збереження фондів (Національний музей історії України).

Автореферат


2. Захист дисертації БОРИСОВА Артема Вадимовича, молодшого наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Давньоруське Поросся. Система заселення»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Томашевський А. П., к. і. н., старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Біляєва С. О., д. і. н., старший науковий співробітник, професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); 
Веремейчик О. М., к. і. н., доцент, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка).

Автореферат


27 травня 2020 року

1. Захист дисертації ВАСИЛЬЄВА Павла Михайловича, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Пам’ятки пушкарівського типу у верхньому палеоліті північної України»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник
Залізняк Л. Л., д. і. н., професор, завідувач відділу археології кам’яної доби (Інститут археології НАН України)

Офіційні опоненти: 
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Шидловський П. С., к. і. н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Автореферат


2. Захист дисертації КОЗЛЕНКА Романа Олександровича, лаборанта-реставратора лабораторії археології та етнології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Римська військова присутність в Ольвії (IIII ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., д. і. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту археології НАН України. 

Офіційні опоненти: 
Онищук Я. І., д. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. Івана Франка); Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору “Археологія доби раннього заліза” науково-дослідного відділу археологічних фондів (Національний музей історії України).

Автореферат


28 травня 2020 року

1. Захист дисертації САВЕЛЬЄВОЇ Катерини Сергіївни, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Теракоти в контексті історії та духовної культури населення Нижнього Подністров’я в античний час»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник
Бруяко І. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор Одеського археологічного музею НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Котенко В. В., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства.

Автореферат


2.Захист дисертації САВЕЛЬЄВА Олега Костянтиновича, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України.

Тема: «Матеріальна культура Тіри (I — початок V ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу античної археології Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор Інституту археології та етнології Польської академії наук, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Матвеєв С., кандидат історичних наук, декан історико-філософського факультету, доцент Молдавського державного університету.

АвторефератУчений секретар спеціалізованої вченої ради  
                                                                                                                                 Фіалко О. Є.