Ганна Олександрівна Кисленко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-7888-2216

Kyslenko sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Ранній залізний вік, сарматська, зокрема, пізньосарматська культура, типологія, хронологія, еволюція давнього намиста.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»
«Типологія скляних та кам’яних прикрас з жіночих поховань східно-європейського степу»

Експедиційна діяльність:
2019 – участь у роботі Канівської експедиції ОАСУ ІА НАН України під керівництвом Ю. В. Болтрика; розкопки поселення РЗВ (Канівський р-н, Черкаська обл.);
2016 – участь у роботі експедиції Інституту археології та етнології Польської академії наук під керівництвом Томаша Бороня; розкопки могильника в Вільчиці (с. Вільчиця, Лодзинське воєводство);
2014, 2016 – участь у роботі Подольсько-Причорноморської експедиції ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОАМ НАНУ під керівництвом Д. В. Кіосака; розкопки поселення Кам’яне-Завалля (поблизу смт Завалля, Гайворонський р-н, Кіровоградська обл.);
2014 – участь у роботі Кошарської археологічної експедиції ОАМ НАНУ під керівництвом Є. Ф. Редіної; розкопки поселення поблизу с. Кошари (Лиманський р-н, Одеська обл.);
2012 – участь у роботі Подольсько-Причорноморської експедиції ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОАМ НАНУ під керівництвом Д. В. Кіосака; розкопки поселення Мельнична Круча (поблизу с. Сабатинівка, Благовіщенський р-н, Кіровоградська обл.);
2012–2013 – участь у роботі Приазовської археологічної експедиції ІА НАНУ під керівництвом Н.С. Котової; розкопки на території Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила» (Мелітопольський р-н, Запорізька обл.);
2011 – участь у роботі Феодосійської археологічної експедиції Кримського філіалу ІА НАНУ під керівництвом О.В. Гаврилова; розкопки могильника городища Куру Баш (Феодосійська міська рада, АРК);
2010 – участь у роботі Кримської передгірської археологічної експедиції ІАЗ «Неаполь Скіфський» під керівництвом Ю.П. Зайцева; розкопки поселення Бурлюк (с. Віліне, Бахчисарайський р-н, АРК).

Дисертаційне дослідження:
2021 – «Скляне та кам’яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу», науковий керівник – д.і.н., проф. О. М. Дзиговський.

Освіта:
2014–2017 – аспірантура, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, історичний факультет, кафедра археології та етнології України, спеціальність «Археологія»;
2009–2014 – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, історичний факультет, кафедра археології та етнології України, спеціальність «Археологія», кваліфікація «археолог, молодший науковий співробітник».Марія Анатоліївна Васильєва 

 

Молодший науковий співробітник

Сектор експозиції віддулу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-7050-2151

Vasilieva sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія і історія давньоруського та середньовічного Києва, музейна справа.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»; розділ «Організація та комплектація колекції Експозиційного кабінету АМ ІА НАН України»

Експедиційна діяльність:
2018-2020 — участь у роботі Острозької палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом В. П. Чабая;
2015-2018 – співробітник Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України;
2015, 2017-2018 – участь у роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом П. М. Васильєва; дослідження поблизу с. Пушкарі (Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.);
2014 – участь у міжнародній експедиції «Lisiec Maly 2014», дослідження поблизу м. Конін, Польща;
2014-2015 – участь у роботі Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України;
2013 – участь у роботі Деснянської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом Д. В Ступака; дослідження поблизу с. Бужанка та с. Оболоння (Коропський р-н, Чернігівська обл.);
2013 – участь у роботі Подільської постійно діючої археологічної експедиції ІА НАН України, під керівництвом М. А. Сайгайдака.

Освіта:
2016-2018 – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, історичний факультет, кваліфікація магістр історії, історик, викладач історії.
2012-2016 – Київський університет імені Бориса Грінченка, кваліфікація бакалавр історії, історик, вчитель історії та правознавства.


Віталій Васильович Рижий 

 

Молодший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ - 01001

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0002-8576-5947

 Ryzhyi

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми забудови та планування середньовічного Чернігова. Матеріальна культура середньовічного населення міст.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації»

Експедиційна діяльність:
2013 – 2018 — участь у роботі Лівобережної археологічної єкспедиції під керівництвом О. П. Моці.
2006 — участь у роботі Путивльської археологічної експедиції під керівництвом О. В. Сухобокова.
З 2002 – 2013 —  участь у роботі Чернігово-Сіверської археологічної експедиції під керівництвом А.Л. Казакова. Розвідки та дослідження на території м. Чернігова, Чернігівської та Сумської областях.

Педагогічна діяльність:
2011–2017 — Викладач історії, правознавства та географії Чернігівського професійного ліцею побуту.

Наукові організації й товариства:
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПіК);

Дисертаційне дослідження:
«Міська забудова давньоруського Чернігова», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», керівник — к.і.н. А.Л. Казаков.

Освіта:
2011–2012  — Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Історія», кваліфікація історик. Вчитель історії та правознавства.
2004–2010 — Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
1999–2003 — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет, спеціальність «Історія та українознавство», кваліфікація «бакалавр».


Олеся Миколаївна Кононенко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник, учений секретар відділу

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 235 62 86

E-mail:

ORCID0000-0003-1575-1854

Kononenko small 

Профіль

Наукові інтереси:
Основна сфера наукових інтересів — археологія верхнього палеоліту, матеріальна культура, технікотипологічна характеристика крем’яних комплексів, хронологія, структура поселень.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»; розділ: «Група Радомишльських стоянок», «Верхній палеоліт басейну Південного Бугу», «Довкілля та матеріальна культура граветських та епіграветських мисливців Середнього Подністровя».

Експедиційна діяльність:
2019 — пошукові дослідження верхньопалеолітичних пам’яток долини Південного Бугу;
з 2013 — участь у роботі Дністровської палеолітичної експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України, керівник — Л.В.Кулаковська; стоянки Кормань 9, Непоротово 7, Дорошівці ІІІ.;
з 2003 — участь у роботі Закарпатської палеолітичної постійнодіючої експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України, керівники В. І. Усик та Л. В. Кулаковська; Сокирниця І-А, Рубань, Берегово І, Королево І, Королево ІІ;
2008 — участь у дослідженні палеолітичної стоянки Рашків 8 (Республіка Молдова);
2005, 2007 — дослідження пам’яток первісності в Житомирській обл. (Радомишль ІV, Лутівка ІІХ);
2002, 2003, 2005 — участь у роботі експедицій ІА НАН України; палеолітичні стоянки Межирічі, Кабазі V, Амвросіївка, Пушкарі І;
2001, 2002 — участь у роботі археологічної експедиції Національного університету «КиєвоМогилянська академія»; стоянки кам’яної доби Добрянка, Пісочний Рів;
1999 участь у дослідженні палеолітичної стоянки Молодова V (Чернівецька область);
19951998 — участь у роботі археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; палеолітична стоянка Малий Раковець ІV, Херсонес, плато Тепсень.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
2018 — «Стоянка Радомишль та її місце у верхньому палеоліті України», науковий керівник  к.і.н. Л. В. Кулаковська.

Освіта:
20002002 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», магістерська програма «Археологія та давня історія України», спеціальність «давня історія України», кваліфікація «магістр»;
19941999 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «Історія».


Павло Михайлович Васильєв

 

Молодший науковий співробітник

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького 15,
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 235 62 86

E-mail: pavlo_vasyl'

ORCID: 0000-0001-9724-1027

Vasylev P 

Профіль

Наукові інтереси:
Верхній палеоліт північної України — хронологія та періодизація, планіграфія поселень, техніко–типологічний аналіз крем’яних комплексів та їх інтерпретації.

Поточні дослідження й проекти:
«Культурно–хронологічна систематизація археологічних джерел (за матеріалами Археологічного музею)»; розділ: «Пам’ятки пушкарівського типу у верхньому палеоліті північної України».

Програми міжнародної співпраці:
«Між Сходом і Заходом - cоціальні зв’язки та навколишнє середовище до, під час і після останнього льодовикового максимуму на Волині (Західна Україна)» / «Between East and West – Social Networks and Environment before, during and after the Last Glacial Maximum in Volhynia (Western Ukraine)», Deutsche Forschungsgemeinschaft (№392605832). Проект спрямований на пошук та комплексне дослідження вже відомих археологічних пам’яток гравету та епігравету на Волині з подальшим порівнянням отриманих даних та способів адаптації до природного середовища з аналогічними комплексами Центральної Європи.

Експедиційна діяльність:
20162017 участь у роботах Архітектурноархеологічної експедиції ІА НАН України;
20082015 — участь у роботі та проведенні Пушкарівської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом В. І. Бєляєвої (с. Пушкарі НовгородСіверського району Чернігівської області);
20062008, 20102013 — участь у роботі експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Адміністрації зони відчуження України під керівництвом С. В. Переверзєва; дослідження літописного Чорнобиля та розвідки на території Зони відчудження;
2009 — участь у роботі Дністровської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом Л. В. Кулаковської; дослідження поблизу с. Дорошівці (Заставнівський район Чернівецької області);
2009 — участь у роботі експедиції ІА НАН України під керівництвом Д. К. Чорновола; дослідження біля с. Бернашівка (Могилів–Подільського району Вінницької області);
2009 — участь у роботі експедиції ІА НАН України під керівництвом С. В. Переверзєва; дослідження поблизу с. Романків (Обухівський район Київської області);
2008 — участь у роботі Закарпатської палеолітичної постійнодіючої експедиції ІА НАН України під керівництвом В. І. Усика та Л. В. Кулаковської; дослідження поблизу с. Королево, с. Берегово (Закарпатська область); 
2008 — участь у роботі експедиції ІА НАН України під керівництвом С. В. Переверзєва; дослідження поблизу с. Поліське (Коростенський район Житомирської області);
2007 — участь у роботі експедиції ІА НАН України під керівництвом Д. Ю. Нужного, дослідження в с. Межиріч (Канівський район Черкаської області);
2007 — участь у роботі експедиції ІА НАН Українипід керівництвом поблизу В. О. Манька; дослідження біля с. Скалисте (Бахчисарайський рарой, АР Крим);
20062007 — участь у роботі експедиції ІА НАН України під керівництвом Д. В. Ступака; дослідження поблизу с. Бужанка (Коропський район Чернігівської області);
2005 — участь у роботі експедиції Центру археології Києва, під керівництвом М. А. Сагайдака;
2005, 2009 — участь у роботі експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом П. С. Шидловського; дослідження поблизу с. Семенівка (Баришівський район Київської області).

Дисертаційне дослідження:

Освіта:
20092013 — аспірантура ІА НАН України;
20042009 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «.....».


Євген Вікторович Пічкур

 

Молодший науковий співробітник

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 235 62 86

E-mail:

ORCID0000-0002-5087-5548

E Pichkur s 

Профіль

Наукові інтереси:
Основна сфера наукових інтересів — кременеобробне виробництво племен Трипільсько-Кукутенської спільності (ТКС); економічні зв’язки племен ТКС (на матеріалах кам’яного інвентарю); сировинні ресурси, видобуток і транспортування кременю; технологія обробки кам’яної сировини.

Поточні дослідження й проекти:
Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України; розділ: Економіка трипільської культури Буго-Дніпровського межиріччя (ВІІ-СІІ) за матеріалами крем’яного виробництва;

Міжнародний освітній проект «Природа і суспільство в первісній Європі» / International educational project “Nature and Society in Prehistoric Europe” (Проект Центру палеоетнологічних досліджень імені Хведора Вовка, підтримується Європейським Союзом за програмою House of Europe) 

Експедиційна діяльність:
2017 — участь у роботі Пастирської археологічної експедиції ІА НАН України;
2014 – участь в роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції: розкопки верхньопалеолітичної стоянки Погон;
2011 – участь у розвідкових роботах Меджибізької трипільської експедиції по обстеженню пам’яток археології в околицях Меджибожа;
2010-2011 – участь у роботі Деснянської експедиції Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка по обстеженню, виявленню та картографуванню пам’яток археології на лівому та правому берегах р. Десна;
2009-2010, 2012 – участь у роботі Дністровської комплексної експедиції ІА НАНУ: розвідки в зоні будівництва Дністровської ГЕС (Вінницька, Чернівецька обл.); розкопки на трипільських поселеннях Бернашівка І-ІІ, Ожеве (Острів);
2007-2009, 2013, 2015 – участь у роботі Дністровської палеолітичної та Закарпатської палеолітичної постійно діючої експедицій відділу «Археологічний музей» ІА НАН України: розкопки стоянок Берегово І, Дорошівці, Королево ІІ, Непоротово 7;
2007 – керівництво проведенням археологічних розвідок на території Канівського р-ну Черкаської обл. по виявленню та обстеженню пам’яток трипільської культури; участь в археологічних розвідках на території Тальнівського р-ну Черкаської обл. та Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.;
2006 – участь в розкопках трипільського «поселення-майстерні» Бодаки;
2005-2006, 2017 – участь у роботі архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ: розкопки Десятинної церкви у Києві; рятівні розкопки багатошарового поселення у Феофанії (Київ);
2004 – участь в розкопках трипільських поселень Підзамочок І, Піщана; рятівних розкопках багатошарового поселення в с. Великі Дмитровичі Обухівського р-ну Київської обл.;
2003 – участь в археологічних розвідках на території Канівського, Тальнівського та Уманського р-нів Черкаської обл.;
2001-2006, 2015 – участь у роботі Трипільської комплексної експедиції по дослідженню поселень-гігантів трипільської культури: розкопки на пам’ятках Доброводи, Таллянки;
2001-2002 – участь в розкопках на трипільському поселенні Пекарі ІІ;
2000-2007 – участь у роботі Канівської експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові організації й товариства:
ГО Центр палеоетнологічних досліджень імені Хведора Вовка

Дисертаційне дослідження:
«Кременева індустрія Трипільської культури Буго-Дніпровського межиріччя (ВІІ-СІІ)», науковий керівник — к.і.н. Корвін-Піотровський О.Г.

Освіта:
2004-2007 — аспірантура ІА НАНУ;
1999-2004 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історик, викладач історії».

 


Оксана Леонідівна Вотякова

 

Молодший науковий співробітник,
завідувач експозиційнофондової частини

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 235 62 86

E-mail:

ORCID0000-0002-7565-6501

Вотякова 

Профіль

Наукові інтереси:
Основна сфера наукових інтересів — доба палеоліту, технікотипологічна характеристика крем’яних комплексів, технологія кам’яного виробництва, ремонтаж.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»; розділ: «Комплектація, облік, зберігання та популяризація», «Середньопалеолітичні індустрії Закарпаття»4
Міжнародний проект «Між Сходом і Заходом – соціальні зв’язки та навколишнє середовище до, під час і після останнього льодовикового максимуму (LGM) на Волині (Західна Україна)».

Експедиційна діяльність:
2019 участь у роботі Острозької палеолітичної експедиції, розкопки верхньопалеолітичної стоянки Бармаки І;
2018 участь у роботі Острозької палеолітичної експедиції, розкопки верхньопалеолітичної стоянки Бармаки І;
2018  участь у розкопках палеолітичної стоянки Рок-ен-Пай (Франція);
2018  участь у роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції, розкопки палеолітичної стоянки Пушкарі І;
2017  участь у роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції, розкопки палеолітичної стоянки Пушкарі І;.
2017  участь у роботі Закарпатської палеолітичної експедиції, розкопки палеолітичної стоянки Королево ІІ;.
2017  участь у роботі Дністровської палеолітичної експедиції, розкопки палеолітичної стоянки Непоротово 7;
2016  участь у роботі Острозької палеолітичної експедиції;
2016  участь у роботі Закарпатської палеолітичної експедиції;
2016  участь у роботі Дністровської палеолітичної експедиції;
2015 — керівник Пушкарівської палеолітичної експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України; палеолітична стоянка Пушкарі І;
2014 — участь у роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України; палеолітична стоянка Пушкарі І;
2013 — участь у роботі Кримської палеолітичної експедиції Кримського філіалу ІА НАН України; палеолітична стоянка Заскельна V;
2012 — участь у роботі Міжнародної Південної середньовічної експедиції ІА НАН України; Кінбурнська фортеця;
20062009 — участь у роботі Закарпатської палеолітичної постійнодіючої експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України; палеолітичні стоянки Сокирниця І-А, Рубань, Берегово І, Королево ІІ;
20062009 — участь у роботі Дністровської палеолітичної експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України; палеолітична стоянка Дорошівці ІІІ;

20042005, 2006 — участь у роботі археологічної експедиції Донецького національного університету; палеолітична стоянка Видилиха;
2004 — участь у роботі Сугоклеївської археологічної експедиції ІА НАН України; курган доби бронзи у м. Кіровоград;
2004 — участь у роботі Міжнародної Південної середньовічної експедиції ІА НАН України; Аккерманська фортеця;
2004 — участь у роботі археологічної експедиції Національного університету «КиєвоМогилянська академія» та ІА НАН України; стоянка кам’яної доби Добрянка;
2002 — участь у роботі археологічної експедиції Донецького краєзнавчого музею; палеолітична майстерня Святі Гори І;
20012002 — участь у роботі археологічної експедиції Краматорського економікогуманітраного інституту; палеолітичні стоянки Антонівка І, ІІ, ІІІ.
2000 — участь у роботі археологічної експедиції  Кримського філіалу ІА НАН України; Кутлакська фортеця (античність);
1998 — участь у роботі археологічної експедиції Краматорського економікогуманітраного інституту; енеолітична стоянка Василівська Пустош;
1998 — участь у роботі Археологічногеологічної експедиції Донецького краєзнавчого музею; розвідки в районі м. Бахмут.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
«Пам’ятки шарантскього типу в середньому палеоліті Закарпаття», науковий керівник — к.і.н. Л. В. Кулаковська.

Освіта:
20032005 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», магістерська програма «Археологія та давня історія України», спеціальність «давня історія України», кваліфікація «магістр»;
19982003 — Краматорський економікогуманітраний інститутут, гуманітарний факультет, спеціальність «культурологія».


Лариса Віталіївна Кулаковська

 

Кандидат історичних наук, завідувач відділу

Відділ Археологічний музей
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 235 62 86

E-mail:

ORCID: 0000-0002-8704-8642

Kulakovska small 

Профіль

Наукові інтереси:
Вивчає ранній, середній та верхній палеоліт, зокрема, Карпатського регіону, стратиграфію та хронологію пам’яток. До кола першочергових інтересів можна зарахувати проблеми варіабельності середньопалеолітичних пам’яток. Якщо сказати все простіше, то продовжує опрацювання колекцій стоянки Королево, яка є своєрідним палеолітичним монументом, де представлені індустрії від раннього до верхнього палеоліту та практично всі основні середньо палеолітичні технокомплекси Європи.

Поточні дослідження й проекти:
«Культурнохронологічна систематизація археологічних джерел (за матеріалами Археологічного музею)»; розділ: «......»;
«Neanderthal and Modern Human Adaptations» (NEMO-ADAP). Керівники проекту: Л. Кулаковська (Україна) та Ф. Нігст (Велика Британія).

Експедиційна діяльність:
з 2006 — керівник Дністровської палеолітичної експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН Уураїна; розкопки стоянок Дорошівці ІІІ, Вороновиця І, Кормань 9 та Непоротове 7;
з 1997 — керівник (спільно з В. Усиком) Закарпатської палеолітичної постійнодіючої експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України; розкопки стоянки Королево, Королево ІІ, Берегово І, Сокирниця, Шаян, Рубань;
19971999 — керівник досліджень (спільно з О. Ситник) палеолітичної стоянки Молодове V;

1989 — керівник археологічних розвідок у лісостеповій частині України (Кіровоградська область);
19841987 — керівник розкопок палеолітичної стоянки Межигірці та розвідок у Верхньому Подністров’ї;
19741983 — участь у роботах Закарпатської палеолітичної (з 1982 — постійнодіюча) експедиції відділу «Археологічний музей» ІА НАН України під  керівництвом В. М. Гладиліна;
1973 — участь у роботі Палеолітичної експедиції ІА АН УРСР під керівництвом І. Г. Шовкопляса; розкопки стоянки Добранічівка (Яготинський район Київської області);
19671970 — участь у розкопках давньоруського міста Білгорода під керівництвом Г. Г. Мезенцевої (с. Білогороодка, КиєвоСвятошинський район Київської області).

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
1982 — «Мустье ТисоДунайского басейна», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія» (Ленінградське відділення ІА АН СРСР); науковий керівник — д.і.н., членкореспондент АН УРСР С. М. Бібіков.

Вчителі: В.М.Гладилін, С.М.Бібіков, Г.Г.Мезенцева

Освіта: 
19751979 — аспірантура ІА АН УРСР (заочна форма навчання);
19661971 — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історик, археолог, викладач історії з правом викладання німецькою мовою».


Віталій Іванович Усик

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Сектор експозиції відділу Археологічний музей ІА НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-2671-3485

Усик 

Профіль

Наукові інтереси:
Займається проблематикою палеоліту, є фахівцем в галузі реконструкції первісних технологій обробки каменю.

Поточні дослідження й проекти:
«Культурнохронологічна систематизація археологічних джерел (за матеріалами Археологічного музею)»; розділ: «Технологія розколювання каменю в палеоліті».

Експедиційна діяльність:
20002016  керівник Закарпатської палеолітичної експедиціії ІА НАН України; розвідки та дослідження стоянок середнього та верхнього палеоліту Сокирниця І, Берегово І, Шаян І, Королево І , Королево ІІ.
20122015  участь у дослідженні стоянок середнього та верхнього палеоліту Непоротово 7 та Кормань 9 (середній Дністер, Чернівецька область);
20052008 участь у дослідженні стоянки середнього палеоліту Рубань (Закарпатська область);
20072009 участь у дослідженні стоянки верхнього палеоліту Дорошівці ІІІ (середній Дністер, Чернівецька область);
20032013 участь у дослідженнях на території Султанату Оман (20102013 — учасник проекту СОPR (Дослідження Плейстоцену Центрального Оману);

2007 участь у дослідженні стоянки Файя І, середній палеоліт (Емірат Шарджа, ОАЕ);
2002 участь у дослідженні печери Галерея Песада, нижній палеоліт (Португалія);

1993 участь у дослідженні гроту Тор Фараж, середній палеоліт (Йорданія),
1988, 19921996 участь у дослідженні стоянки середнього палеоліту в Криму;
1989, 1991 участь у дослідженні стоянки середнього та верхнього палеоліту на Алтаї (Сибір, Росія);
19781991, 1997, 1999, 20002015 участь у дослідженні стоянки нижнього, середнього та верхнього палеоліту в Західній Україні.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
1990 — «Переход от раннего палеолита к позднему по материалам памятников Закарпатья (по данным ремонтажа)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. В. М. Гладилін.

Освіта:
1973–1978 — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «.........».