Відповідно до Статуту НАН України та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», Інститут археології оголошує конкурс на на заміщення посади директора установи.

Інформація, необхідна для претендентів на конкурс директора наукової установи, міститься за посиланням.

Прийом документів здійснюється до 16 листопада 2021 р. за адресою:

Відділення історії, філософії та права НАН України
вул. Володимирська, 54, м. Київ.

Тел.: +38 044 239 64 60;
         +38 044 235 77 76

Вибори на посаду директора Інституту археології НАН України відбудуться 06 грудня 2021 року за адресою:
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12. Інститут археології НАН України.


Згідно наказу Директора Інституту археології «Про організацію виборів директора Інституту» № 109-к від 07.10.2021 та відповідно до рішення вченої ради Інституту археології протокол № 15 засідання від 13.10.2021 р. затверджено персональний склад організаційного виборчого комітету та виборчої комісії.

Персональний склад огранізаційного виборчого комітету: А. В. Буйських, Т. В. Лобан, О. В. Манігда, Л. В. Мироненко, А. В. Петраускас

Персональний складу виборчої комісії: В.А. Колесникова, Д. В. Гаскевич, А. В. КорохінаО. В. Гопкало, Ю. В. Болтрик

У своїй діяльності Організаційний виборчий комітет та Виборча комісія керуються:

• Статутом Інституту археології НАН України
• Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»
• частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV)

Положення про організаційний комітет з проведення виборів Інституту археології НАН України

Положення про виборчу комісію і проведення виборів Інституту археології НАН України


 Elect 2021 OrgKom                             Elect 2021 Comition 
Організаційний комітет   Виборча комісія

 

Vybortsi

Список виборців

 


 Elect 2021 Kand

Кандидати на посаду директора


За результатами проведення виборів директора Інституту археології на зборах наукових працівників установи обрано Віктора Петровича Чабая.

Перед початком зборів зареєструвалося 108 наукових працівників, що складає більше 2/3 фактичної чисельності наукових працівників (89 осіб).

Для проведення таємного голосування було виготовлено 134 бюлетені (згідно фактичної чисельності наукових працівників), роздано 108 бюлетенів. При відкритті урни в ній виявлено 108 бюлетенів.

Результати таємного голосування щодо виборів директора Інституту археології:

Кандидат за проти недійсних
1 Чабай Віктор Петрович 102 6 0

 

Протокол засідання виборчої комісії з обрання директора – за посиланням.


05

Фоторепортаж із загальних зборів колективу Інституту археології на виборах директора установи

 Українсько-британський проект «Адаптації неандертальця та людини сучасного типу (Neanderthal and Modern Human Adaptations ― NEMO-ADAP)».

Керівники досліджень
з української сторони
– к.і.н., завідувач відділуАрхеологічний музей Лариса Кулаковська (Інститут археології НАН України)
з британської сторони – PhD Філіп Нігст (Кембрижський університет, Великобританія).

Термін дії проекту – 2012-2017 рр.

Учасники проекту від Інституту археології – к.і.н., с.н.с. Віталій Усик, к.і.н. н.с. Олеся Кононенко 

proj2До виконання проекту залучені фахівці з Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Королівського інституту природничих наук (Брюсель, Бельгія).

 У рамках проекту проведено моніторинг палеолітичних пам’яток у зоні Дністровського водосховища (Сокирянський р-н Чернівецької області), відкрито та комплексно досліджено верхньопалеолітичну стоянку Кормань 9 (верхній палеоліт, гравет, епігравет) та палеолітичної стоянки Непоротово 7 (верхній (гравет) та середній (левалуа) палеоліт. На стоянці Непороте 7 у чітких стратиграфічних умовах (дніпровське зледеніння, MIS 6) вдалося зафіксувати палеолітичний шар 7. В результаті проведених робіт було підтверджено досить раннє заселення Середнього Подністров’я – 150 тис. років назад. Ця інформація кардинально змінює уявлення про вік так званого молодовського левалуа та значно подавнює час існування левалуазького технокомплексу у Східній Європі.

 


(№ 2018/31/B/HS3/03125)

Керівники досліджень
з польської сторони – д-р габілітований Марта Полтович-Бобак (Інститут археології Жешувського університету),
з української – к.і.н., завідувач відділу Лариса Кулаковська (Інститут археології НАН України).

Термін дії проекту – 2019-2021 рр.

Учасники проекту від Інституту археології НАН України – к.і.н., с.н.с. Віталій Усик, к.і.н., н.с. Олеся Кононенко, к.і.н., н.с. Дмитро Гаскевич

Партнери. До виконання проекту залучені фахівці з Інституту археології Познанського університету ім. Адама Міцкевича (Познань, Польща), Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Жешувського археологічного центру (Жешув, Польща), Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного музею природознавства (Париж, Франція).

Основним завданням проекту є дослідження верхньопалеолітичних стоянок Середнього Подністров’я, зокрема, стоянки Дорошівці ІІІ, протягом LGM. Передбачається вивчення структури поселень, аналіз кам’яної та кістяної індустрії. Активно розробляється напрямок залучення палеоекологічних реконструкцій на підставі вивчення фауністичних решток, малакологічних досліджень, результатів палінологічних аналізів. Проводиться опрацювання вже добутих матеріалів, та аналізу попередніх палеоекологічних досліджень.

 


5-6 травня 2021 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


Археолог, який здійснює археологічне дослідження на території України, надає до початку наступного польового сезону науковий звіт про виконані в попередньому польовому сезоні археологічні роботи органу, що видав дозвіл, та визначеним Кабінетом Міністрів України державній архівній установі чи архівному підрозділу державної наукової установи (стаття 11 ЗУ «Про охорону археологічної спадщини»).

Виконавець археологічних розвідок, розкопок зобов'язаний: забезпечити збереження виявлених під час досліджень об'єктів культурної спадщини; своєчасно здати звіт про дослідження органам, що видали дозвіл та кваліфікаційний документ; передати всі знайдені під час досліджень рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини (антропогенні, антропологічні, палеозоологічні, палеоботанічні та інші об'єкти, що мають культурну цінність), на постійне зберігання визначеній у дозволі установі для занесення до державної частини Музейного фонду України; передати польову документацію та звіт про проведені роботи до архівного підрозділу державної наукової установи у порядку, визначеному законодавством; забезпечити належну консервацію об'єктів культурної спадщини, що мають культурну цінність, упорядкування території після завершення робіт (частина друга статті 35 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

Звіт є обов’язковим науковим документом, який складається після проведення польових досліджень археологічної спадщини та подається до Польового комітету Інституту археології НАН України до 1 квітня наступного після проведення досліджень року.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗВІТУ ПРО ПОЛЬОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

БЛАНКИ:

До 31 грудня поточного року наукові працівники, які проводили дослідження за кваліфікаційними документами, подають коротку інформацію до Польового комітету Інституту археології НАН України та Державної служби охорони культурної спадщини України Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) за спеціальними формами:

Якщо зазначені у кваліфікаційному документі роботи з певних причин не здійснено у запланований термін, до нього додається супровідний лист установи (організації) – заявника Кваліфікаційного документа, із зазначенням причин непроведення досліджень.

ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКІВ:

 


Ухвалено рішенням Вченої ради Інституту археології НАН України від 03.11.2020

Всеволод Глібович ІВАКІН — завідувач відділом Інституту археології НАН України

Віктор Петрович ЧАБАЙ — директор Інституту археології, член-кореспондент НАН України

Юрій Вікторович БОЛТРИК — завідувач відділом «Польовий комітет» Інституту археології НАН України

Тарас Романович МИЛЯН — заступник директора НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України

Олена Михайлівна ВЕРЕМЕЙЧИК — доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка

Павло Сергійович ШИДЛОВСЬКИЙ — доцент кафедри археології та музеєзнавства Національного університету імені Тараса Шевченка.

Роман Олександрович КОЗЛЕНКО — м. н. с. Національного історико-археологічного заповідника “Ольвія” НАН України

Юрій Олександрович ПУГОЛОВОК — заступник голови ВГО «Спілка археологів України»

Олексій Сергійович ПРОБИЙГОЛОВА — секретар ВГО «Спілка археологів України»

 


Кваліфікаційна рада з питань видачі кваліфікаційних документів (далі - кваліфікаційна рада) - колегіальний, незалежний орган, відповідальний за фаховий рівень виконавця робіт для здійснення самостійних польових археологічних досліджень. Кваліфікаційна рада формується з представників різних організацій, діяльність яких повʼязана з дослідженням археологічної спадщини

Головне завдання - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. №809 Про затвердження Порядку формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів завданням кваліфікаційної ради є розгляд питань щодо визначення фахового рівня виконавця робіт для здійснення самостійних польових археологічних досліджень. Підтвердженням кваліфікації дослідника є кваліфікаційний документ, який видається у відповідності до вимог Порядку

Склад кваліфікаційної ради 

Порядок формування та діяльності кваліфікаційної ради 

Кваліфікаційні документи

Інформація про видані кваліфікаційні документи

Контакти

 

 


18 березня 2021 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


22—24 червня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


22 червня 2020 року

1. Захист дисертації ВАСИЛЬЄВА Павла Михайловича, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Пам’ятки пушкарівського типу у верхньому палеоліті північної України»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник
Залізняк Л. Л., д. і. н., професор, завідувач відділу археології кам’яної доби (Інститут археології НАН України)

Офіційні опоненти: 
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова); 
Шидловський П. С., к. і. н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Автореферат

Текст дисертації 
Додатки

Відгук першого опонента Відгук другого опонента  


2. Захист дисертації КОЗЛЕНКА Романа Олександровича, лаборанта-реставратора лабораторії археології та етнології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Римська військова присутність в Ольвії (I—III ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., д. і. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту археології НАН України. 

Офіційні опоненти: 
Онищук Я. І., д. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. Івана Франка); 
Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору “Археологія доби раннього заліза” науково-дослідного відділу археологічних фондів (Національний музей історії України).

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

23 червня 2020 року

1. Захист дисертації МАСЮТИ Дениса Олександровича, молодшого наукового співробітника відділу наукового опрацювання та зберігання фондів Одеського археологічного музею НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Торговельні зв'язки населення Нижнього Подністров'я в I—IV ст. н.е. (за матеріалами амфорної тари)»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).

Офіційні опоненти: 
Магомедов Б. В., д. і. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян (Інститут археології НАН України); 
Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору «Археологія доби раннього заліза» науково-дослідного відділу збереження фондів (Національний музей історії України).

Автореферат   Текст дисертації  Відгук першого опонента
Відгук другого опонента   

2. Захист дисертації БОРИСОВА Артема Вадимовича, молодшого наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Давньоруське Поросся. Система заселення»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Томашевський А. П., к. і. н., старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Біляєва С. О., д. і. н., старший науковий співробітник, професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); 
Веремейчик О. М., к. і. н., доцент, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка).

Автореферат  Текст дисертації Відгук першого опонента   Відгук другого опонента

24 червня 2020 року

1. Захист дисертації САВЕЛЬЄВОЇ Катерини Сергіївни, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Теракоти в контексті історії та духовної культури населення Нижнього Подністров’я в античний час»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник
Бруяко І. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор Одеського археологічного музею НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Котенко В. В., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства.

Автореферат Текст дисертації
Відгук першого опонента   Відгук другого опонента

2.Захист дисертації САВЕЛЬЄВА Олега Костянтиновича, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України.

Тема: «Матеріальна культура Тіри (I — початок V ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу античної археології Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор Інституту археології та етнології Польської академії наук, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Матвеєв С., кандидат історичних наук, декан історико-філософського факультету, доцент Молдавського державного університету.

Автореферат Текст дисертації
 Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

Засідання відбудуться о 14 годині в актовому залі Інституту (10 поверх).

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.


29 вересня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


Захисти відтерміновуються до зняття карантину

 

26—28 травня 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


26 травня 2020 року

1. Захист дисертації МАСЮТИ Дениса Олександровича, молодшого наукового співробітника відділу наукового опрацювання та зберігання фондів Одеського археологічного музею НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Торговельні зв'язки населення Нижнього Подністров'я в IIV ст. н. е. (за матеріалами амфорної тари)»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційні опоненти: 
Магомедов Б. В., д. і. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов'ян (Інститут археології НАН України); 
Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору «Археологія доби раннього заліза» науково-дослідного відділу збереження фондів (Національний музей історії України).

Автореферат


2. Захист дисертації БОРИСОВА Артема Вадимовича, молодшого наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Давньоруське Поросся. Система заселення»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник: 
Томашевський А. П., к. і. н., старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Біляєва С. О., д. і. н., старший науковий співробітник, професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); 
Веремейчик О. М., к. і. н., доцент, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка).

Автореферат


27 травня 2020 року

1. Захист дисертації ВАСИЛЬЄВА Павла Михайловича, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Пам’ятки пушкарівського типу у верхньому палеоліті північної України»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник
Залізняк Л. Л., д. і. н., професор, завідувач відділу археології кам’яної доби (Інститут археології НАН України)

Офіційні опоненти: 
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Шидловський П. С., к. і. н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Автореферат


2. Захист дисертації КОЗЛЕНКА Романа Олександровича, лаборанта-реставратора лабораторії археології та етнології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Римська військова присутність в Ольвії (IIII ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., д. і. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту археології НАН України. 

Офіційні опоненти: 
Онищук Я. І., д. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. Івана Франка); Діденко С. В., к. і. н., завідувач сектору “Археологія доби раннього заліза” науково-дослідного відділу археологічних фондів (Національний музей історії України).

Автореферат


28 травня 2020 року

1. Захист дисертації САВЕЛЬЄВОЇ Катерини Сергіївни, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Теракоти в контексті історії та духовної культури населення Нижнього Подністров’я в античний час»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник
Бруяко І. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор Одеського археологічного музею НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Котенко В. В., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства.

Автореферат


2.Захист дисертації САВЕЛЬЄВА Олега Костянтиновича, молодшого наукового співробітника відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України.

Тема: «Матеріальна культура Тіри (I — початок V ст. н. е.)»

Спеціальність: 07.00.04 – археологія.

Науковий керівник:
Буйських А. В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу античної археології Інституту археології НАН України.

Офіційні опоненти: 
Мільчарек М., доктор габілітований, професор Інституту археології та етнології Польської академії наук, керівник центру дослідження давніх технологій Інституту археології та етнології Польської академії наук; 
Матвеєв С., кандидат історичних наук, декан історико-філософського факультету, доцент Молдавського державного університету.

АвторефератУчений секретар спеціалізованої вченої ради  
                                                                                                                                 Фіалко О. Є.


19-20 листопада 2019 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


25—27 лютого 2020 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


Олексій Олександрович Крютченко 

 

Молодший науковий співробітник

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
12 поверх, кімната 1207

Тел.: +380 (44) 254 11 96
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: 

ORCID: 0000-0001-8518-4168

Kriutchenko.jpg 

Профіль

Наукові інтереси:
Розвиток фортифікаційної справи у Європі за доби раннього заліза.

Поточні дослідження й проекти:
Захисні споруди півдня Східної Європи доби раннього заліза.

Експедиційна діяльність:
2016–2018 — заступник начальника Більської археологічної експедиції ІА НАН України;
2016, 2018 — участь у роботі експедицій НДЦ «Рятівна археологічна служба;
2016 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції;
2014 — участь у роботі Куземинської археологічної експедиції ІА НАН України;
2014 — керівник Таранівської археологічної експедиції ХНУ імені В.Н. Каразіна;
2012 — керівник Таранівської археологічної експедиції ХНУ імені В.Н. Каразіна;
2011–2013 — участь у роботі Верхньосалтівської археологічної експедиції ХІМ;
2007–2010 участь у роботі Циркунівської експедиції ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»;
2007–2009 — участь у роботі Цареборисівської експедиції ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»;
2006–2007 — участь у роботі Гришківської археологічної експедиції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
2005–2009, 2015–2016 — участь у рятівних розкопках та наукових експертизах ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»;
2005–2015 — участь у роботі Більської археологічної експедиції ХНУ імені В.Н. Каразіна;2005-2007 —участь у роботі Сіверськодонецької археологічної експедиції ХНУ імені В.Н. Каразіна;
2005 — участь у роботі палеолітичної експедиції ХІМ;
2001–2004 — участь у роботі Більської археологічної експедиції Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Педагогічна діяльність:
2008–2012 — керівник археологічного гуртка Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Наукові організації й товариства:
ВГО “Спілка археологів України”
Харківське обласне історико–археологічне товариство

Відзнаки:
2015 — медаль «Захиснику вітчизни»
2016 — нагрудний знак «Учасник бойових дій»
2018 — нагрудний знак «Учасник АТО»

Освіта:
2015–2019 — аспірантура, Інститут археології НАН України, спеціальність «археологія».
2004–2009 — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет, спеціальність «археологія».

 


Ганна Олександрівна Кисленко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ Археологічний музей
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-7888-2216

Kyslenko sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Ранній залізний вік, сарматська, зокрема, пізньосарматська культура, типологія, хронологія, еволюція давнього намиста.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»
«Типологія скляних та кам’яних прикрас з жіночих поховань східно-європейського степу»

Експедиційна діяльність:
2019 – участь у роботі Канівської експедиції ОАСУ ІА НАН України під керівництвом Ю. В. Болтрика; розкопки поселення РЗВ (Канівський р-н, Черкаська обл.);
2016 – участь у роботі експедиції Інституту археології та етнології Польської академії наук під керівництвом Томаша Бороня; розкопки могильника в Вільчиці (с. Вільчиця, Лодзинське воєводство);
2014, 2016 – участь у роботі Подольсько-Причорноморської експедиції ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОАМ НАНУ під керівництвом Д. В. Кіосака; розкопки поселення Кам’яне-Завалля (поблизу смт Завалля, Гайворонський р-н, Кіровоградська обл.);
2014 – участь у роботі Кошарської археологічної експедиції ОАМ НАНУ під керівництвом Є. Ф. Редіної; розкопки поселення поблизу с. Кошари (Лиманський р-н, Одеська обл.);
2012 – участь у роботі Подольсько-Причорноморської експедиції ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОАМ НАНУ під керівництвом Д. В. Кіосака; розкопки поселення Мельнична Круча (поблизу с. Сабатинівка, Благовіщенський р-н, Кіровоградська обл.);
2012–2013 – участь у роботі Приазовської археологічної експедиції ІА НАНУ під керівництвом Н.С. Котової; розкопки на території Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила» (Мелітопольський р-н, Запорізька обл.);
2011 – участь у роботі Феодосійської археологічної експедиції Кримського філіалу ІА НАНУ під керівництвом О.В. Гаврилова; розкопки могильника городища Куру Баш (Феодосійська міська рада, АРК);
2010 – участь у роботі Кримської передгірської археологічної експедиції ІАЗ «Неаполь Скіфський» під керівництвом Ю.П. Зайцева; розкопки поселення Бурлюк (с. Віліне, Бахчисарайський р-н, АРК).

Дисертаційне дослідження:
2021 – «Скляне та кам’яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу», науковий керівник – д.і.н., проф. О. М. Дзиговський.

Освіта:
2014–2017 – аспірантура, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, історичний факультет, кафедра археології та етнології України, спеціальність «Археологія»;
2009–2014 – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, історичний факультет, кафедра археології та етнології України, спеціальність «Археологія», кваліфікація «археолог, молодший науковий співробітник».Марія Анатоліївна Васильєва 

 

Молодший науковий співробітник

Відділ Археологічний музей
вул. Богдана Хмельницького, 15
Київ - 01030

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-7050-2151

Vasilieva sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія і історія давньоруського та середньовічного Києва, музейна справа.

Поточні дослідження й проекти:
«Наукова класифікація, інтерпретація та популяризація матеріалів Археологічного музею ІА НАН України»; розділ «Організація та комплектація колекції Експозиційного кабінету АМ ІА НАН України»

Експедиційна діяльність:
2018-2020 — участь у роботі Острозької палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом В. П. Чабая;
2015-2018 – співробітник Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України;
2015, 2017-2018 – участь у роботі Пушкарівської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом П. М. Васильєва; дослідження поблизу с. Пушкарі (Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.);
2014 – участь у міжнародній експедиції «Lisiec Maly 2014», дослідження поблизу м. Конін, Польща;
2014-2015 – участь у роботі Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України;
2013 – участь у роботі Деснянської палеолітичної експедиції ІА НАН України під керівництвом Д. В Ступака; дослідження поблизу с. Бужанка та с. Оболоння (Коропський р-н, Чернігівська обл.);
2013 – участь у роботі Подільської постійно діючої археологічної експедиції ІА НАН України, під керівництвом М. А. Сайгайдака.

Освіта:
2016-2018 – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, історичний факультет, кваліфікація магістр історії, історик, викладач історії.
2012-2016 – Київський університет імені Бориса Грінченка, кваліфікація бакалавр історії, історик, вчитель історії та правознавства.


Віталій Васильович Рижий 

 

Молодший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ - 01001

Тел.: +380 (44) 235 62 86
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID: 0000-0002-8576-5947

 Ryzhyi

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми забудови та планування середньовічного Чернігова. Матеріальна культура середньовічного населення міст.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації»

Експедиційна діяльність:
2013 – 2018 — участь у роботі Лівобережної археологічної єкспедиції під керівництвом О. П. Моці.
2006 — участь у роботі Путивльської археологічної експедиції під керівництвом О. В. Сухобокова.
З 2002 – 2013 —  участь у роботі Чернігово-Сіверської археологічної експедиції під керівництвом А.Л. Казакова. Розвідки та дослідження на території м. Чернігова, Чернігівської та Сумської областях.

Педагогічна діяльність:
2011–2017 — Викладач історії, правознавства та географії Чернігівського професійного ліцею побуту.

Наукові організації й товариства:
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПіК);

Дисертаційне дослідження:
«Міська забудова давньоруського Чернігова», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», керівник — к.і.н. А.Л. Казаков.

Освіта:
2011–2012  — Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Історія», кваліфікація історик. Вчитель історії та правознавства.
2004–2010 — Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
1999–2003 — Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет, спеціальність «Історія та українознавство», кваліфікація «бакалавр».


Ірина Олексіївна Чечуліна

 

Лаборант 1 кат.

Відділ античної археології
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
12-й поверх, кімната 1202

Тел.: +380 (44) 254 11 90 

E-mail:

ORCID0000–0003–3783–6277

Chechulina1sm 

Профіль

Наукові інтереси: 
Антична археологія, археологія античних міст Північного Причорномор’я, торгівельні зв’язки Ольвії з античними центрами давнього світу, аттична чорнолакова кераміка класичного часу. 

Експедиційна діяльність:
з 2008 — участь у розкопках Ольвійської археологічної експедиції ІА НАН Україна; розкопки полісу античного часу Ольвії під керівництвом А. В. Буйських (с. Парутине, Миколаївської області);
2012, 2015 — участь у розкопках археологічної експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка верхнього палеоліту під керівництвом Шидловського П.С. (Киівська область, с.Межирічі);

Освіта:
2017 — Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура, спеціальність «археологія»;
2015-2017 — Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, магістерська програма «Історія та археологія», магістр археології;
2011–2015 — Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «історія та археологія», бакалавр історії.