Сергій Анатолійович Теліженко

 

Кандидат історичних наук, учений секретар ІА НАН України, науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418-61-02
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail: 

ORCID0000-0003-1677-4900

Telizhenko sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Неоліт та енеоліт Кримського півострова, Сходу України та Волинської височини; експлуатація морських та річкових ресурсів населенням епох неоліту-енеоліту Східної Європи.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів» 

Експедиційна діяльність:
2017 – 2018 — участь в археологічних дослідженнях на території Луганської області;
2016 — брав участь у дослідженнях на хотівському городищу у складі Інкерманської археологічної експедиції ІА НАН України; поселень та стоянок у Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області у складі Херсонської археологічної експедиції;
2015 — очолював Ратнівську археологічну експедицію (Луцьцкий район Волинської області);
2014 — брав участь у розкопках багатошарової пам’ятки Ратнів-ІІ (Луцький район Волинської області) та у дослідженнях в центральній частині м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
2013 – 2005 — очолював Луганську археологічну експедицію, яка досліджувала фінальномезолітчну стоянку Туба-5 та Занівське-1 (територія м. Сіверодонецьк), а також поселення Старобльськ-1 і Новоселівка-3 (Старобільський район); у складі Гірськокримської археологічної експедиції КФ ІА НАНУ очолював дослідження пам’яток мезоліту, неоліту, енеоліту, середньої та пізньої бронзи і епохи середньовіччя в Гірській частині Кримського півострова (Ардич Бурун, мис Сотера, Алексі Голь, Кая Араси і т.п.; територія Алуштинської міськради та Бахчисарайський район АРК); брав участь у досліджені стоянки епохи середнього палеоліту Заскальна-5 (Білогорський район, АРК);
2004 – 2001 — очолював Луганську археологічну експедицію на території Луганської області (дослідження багатошарового поселення Занівське-1 та фінальномезолітичної стоянки Туба-5);
2000 – 1994 — коорганізатор та керівник археологічних досліджень багатошарових поселень та стоянок епохи мезоліту-неоліту на території Старобільського і Кремінського районів Луганської області;
1990 – 1993 — брав участь в археологічних дослідженнях Луганськорго обласного краєзнавчого музею (палеолітична стоянка Рогалік; мезолітичні стоянки Сабівка та Врубівка; кургани епохи бронзи-раннього заліза поблизу м. Біловодськ);
1990-1991 — брав участь в дослідженнях пам’ятки епохи пізньої бронзи Гонур Тепе (Туркменія).

Педагогічна діяльність:
2016 – 2017 — доцент навчально-наукового інститут управління економіки та природокористування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
2005 – 2007 — керівник секції «Археологія» Луганського територіального відділення Малої академії наук України;
1994 – 1996 — керівник гуртка «Юні археологи» в Луганському дитячому культурно-технічному центрі.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України

Дисертаційне дослідження:
2007 — "Пізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів)", науковий керівник — к.і.н. Д.Ю. Нужний 

Освіта:
1992 – 1997 — історичний факультет Луганського державного педагогічного інституту Східноукраїнського університету; спеціальність — Всесвітня історія; кваліфікація — вчитель всесвітньої історії.


Дмитро Павлович Куштан

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail:

ORCID0000-0002-6411-2154

Kushtan
 

Профіль

Наукові інтереси:
Доба пізньої бронзи Кримського півострова, Північно-Західного Причорномор’я та Середнього Подніпров’я, археологія та історія доби пізнього середньовіччя і ранньомодерного часу.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність:
2018 – керівник Черкаської експедиції ДП «НДЦ ”ОАСУ“» ІА НАНУ, розвідки на території Черкаської обл.; участь в Арабатській археологічній експедиції ІА НАНУ, розкопки кургану біля с. Щасливцеве Генічеського р-ну Херсонської обл.;
2017 — приймав участь у археологічних розкопках зольників ранньозалізного віку в м. Нетішин (Хмельницька обл.);
2016 — очолював розвідувальний загін Канівської археологічної експедиції, який проводив розвідки в р-ні с. Бучак (Канівський р-н, Черкаська обл.);
2013 — у складі археологічної експедиції «Ірей» проводив розвідки на території Луганської обл.;
2012 — у складі Донузлавської експедиції Кримського філіалу ІА НАНУ проводив розвідки на поселеннях доби середньої-пізньої бронзи у Західному та Північно-Західному Криму (Чорноморський та Сакський р-ни, АР Крим);
2011 — розкопки кургані біля с. Гродзеве (Уманський р-н, Черкаська обл.);
2009-2011 — розкопки на поселенні доби пізньої бронзи у с. Луківка Катеринопільський р-н, Черкаська обл.);
2008 — розкопки багатошарового поселення-замчища Б. Хмельницького у с. Суботів (Чигиринський р-н, Черкаська обл.);
2005-2006 — розкопки на місці резиденції гетьмана Б. Хмельницького у м. Чигирин (Черкаська обл.);
2003-2004 — дослідження багатошарового поселення Шарин ІІІ (Уманський р-н, Черкаська обл.;
2003 — розкопки курганів біля с. Ковтуни (Золотоніський р-н, Черкаська обл.)
2002 — розкопки на території посаду пізньосередньовічних Черкас;
1998-2003 — розкопки могильника черняхівської культури Черкаси-Центр (м. Черкаси);
1997 — дослідження курганів біля смт. Драбів (Черкаська обл.);
1997-2011 — керівник експедиції Археологічної інспекції управління культури Черкаської облдержадміністрації;
1996-2007 — розвідки на поселеннях доби пізньої бронзи у зоні Кременчуцького водосховища (Черкаська обл.).

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України, голова Черкаського регіонального відділення.

Дисертаційне дослідження:
2008 — «Населення південної частини Лісостепового Подніпров’я за доби пізньої бронзи»; науковий керівник — к.і.н. Гершкович Я.П.

Освіта:
1993-1999 — історичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка; спеціальність — «Історія»; кваліфікація — історик, викладач історії.


Світлана Володимирівна Іванова

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса – 65101

Тел.: +380 +380 (48) 722 01 93

Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail:

ORCID0000-0002-3318-8244

Ivanova 

Профіль

Наукові інтереси:
Доба міді та бронзи, ямна археологічна культура, контакти населення Північно-Західного Причорномор’я у IV-IIIтис. до н.е.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Програми міжнародної співпраці:
2015–2016 — «Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium BC». – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2013–2014 — «Arhaeologia Bimaris» – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2012–2013 -– «Problemy dniestrzańsko – wiślańskiego szlaku środkowoeuropejskiego exodusu» – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2007–2011 — «Реконструкція палеоландшафтів і розселення людини в Північному Причорномор'ї за останні 20 тис. років» (з ОНУ ім. І. І. Мечникова).
2007–2009 — «Проблема форм культурних й антропологічних контактів всередині ареалу й на кордонах ямної культурно-історичної спільності», ОНУ ім. І.І. Мечникова, Проект РГНФ – НАНУ (співкерівник проекту).
2006–2007 — Спільний українсько-російський науково-дослідний проект “Етнокультурні зв’язки степового населення за доби ранньої бронзи від Приуралля до Подністров’я”, НАН України та РГНФ – 2006 (проект № 20-06/06-01-911100 а/у).
2004 — українсько-англійський екологічний проект «Developing Integrated Coast Zone Management for Tiligul Liman to Optimise Long Term Economic Opportunities» (з Інститутом біології Південних морів та організацією «Eurocoast»).

Експедиційна діяльність:
2012–2014 — участь у спільній українсько-британській Трипільській експедиція (розкопки протоміста Небелівка на Кіровоградщині). під керівництвом д.і.н. М. Ю. Відейко та PhD професора Дж. Чепмена.
2005–2011 — начальник Дністро-Бугської експедиції та заступник начальника Білгород-Тірської експедиції Інституту археології НАН України (під керівництвом Т. Л. Самойлової).
2001–2004 — участь у експедиціях відділу археології Північно-Західного Причорномор’я в Одеській області (під керівництвом д.і.н. О. М. Дзиговського, к.і.н. Т. Л. Самойлової).
1990–1993 — начальник експедицій Одеського охоронного археологічного центру
1976–1989 — участь у експедиціях відділу археології Північно-Західного Причорномор’я в Одеській області (під керівництвом д.і.н. В. Н. Станк, к.і.н. І. Т. Чернякова, к.і.н. Л. В. Субботина).

Педагогічна діяльність:
2014 — професор кафедри археології та етнології України ОНУ імені І. І. Мечникова,
2005-2010 -– доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І. І. Мечникова,
2012 — лекції студентам історичного факультету (спеціальність «Археологія») Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань. Польща).

Наукові організації й товариства:
Член-кореспондент Німецького археологічного інституту (Берлін) з 2023 р.

Дисертаційні дослідження:
2014 –– «Історія населення Північно-Західного Причорномор’я наприкінці IV–III тис. до н. е.». дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий консультант – д.і.н. В. В. Отрощенко.
2000 –– «Населення ямної культурно-історичної спільноти Північно-Західного Причорномор’я (дослід соціологічної інтерпретації поховальних пам’яток)» – дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник – к.і.н. В. В. Отрощенко.

Освіта:
1974–1980 — історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (нині Одеській Національний Університет імені І. І. Мечникова), спеціальність «вчитель історії та суспільствознавства».


Ігор Вікторович Сапожников

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса – 65101

Тел.: +380 +380 (48) 722 01 93
Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID0000-0003-3889-6714

Sapozhnikov

Профіль

Наукові інтереси:
Кам’яна доба Північно-Західного Причорномор’я, новобудовні дослідження, пошук та картографування нових археологічних об’єктів, античні та середньовічні оборонні споруди.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Стипендії та гранти:
2016–2019 — координатор розвідок, експертиз та досліджень археологічних пам’яток, що потрапляють в межі землевідведення та зони новобудов на території Одеської області.
2005–2006 — проект з дослідження кам’яної сировинної бази палеоліту України, Угорщини та Франції «Current issues of chipped stone raw material research» (ЕСОNЕТ),
2006 — участь у ХV конгресі Міжнародної Спілки доісториків і протоісториків – UISPP (Лісабон, Португалія) з доповіддю «Ukrainian Upper Palaeolithic: Territory and Culture. Current Insights into Environmental-Climatic Change and Cultural Adaptations» – «Верхній палеоліт України: територія і культура. Сучасний нарис природньо-климатичних змін та культурної адаптації» (Співавт. В. М. Степанчук, С. М. Рижов, М. І. Гладких),
2004–2005 — Міжнародна програма з хронології пам’яток Півдня України (ІА НАНУ, університет Сорбона- 2 та Київська радіовуглецева лабораторія).

Експедиційна діяльність:
2006–2008 — начальник Ізмаїльської новобудовної експедиції ІА НАНУ. Крім того, з 2000 року брав участь в інших експедиціях ІА НАНУ (нач. -– Л.Л. Залізняк, В.М. Степанчук та ін.),
2003 -– зам. начальника Чорнобильської новобудовної експедиції ІА НАНУ,
1997 -– начальник Одеського загону експедиції «Часи козацькі» УТОПІК (працював в дельті Дуная, Румунія),
1988–1993 -– начальник Буго-Дністровської новобудовної експедиції ІА НАНУ,
1986 -– начальник Лиманського загону Дунай-Дністровської новобудовної експедиції ІА НАНУ,
1970, 1972-1977, 1979-1982, 1985, 1987 -– участь у новобудовних та бюджетних експедиціях Одеського держуніверситету ім. І.І. Мечникова (нач. -– А.Г. Загинайло та ін.), Одеського археологічного музею (нач. -– Н.М. Секерська, Е.Ф. Патокова та ін.), Інституту археології АН СРСР (нач. -– Н.Д. Праслов, Н.К. Анісюткін, В.М. Массон, Г.Ф. Коробкова), Молдавської АН (нач. — Н.А. Кетрару, І.О. Борзіяк), Інституту археології АН УРСР (нач. -– І.Л. Алексеєва, С.Д. Крижицький, О.В. Гудкова, І.Т. Черняков, Л.В. Суботин та ін.).

Педагогічна діяльність:
1999–2002 -– доцент Іллічівського навчально-наукового центру Одеського держуніверситету ім. І.І. Мечникова.

Наукові організації й товариства:
Член-представник від України у комісії «Верхній палеоліт» Міжнародної спілки до- і протоісториків (UISPP, Лондон).
Член Нацiональної спiлки журналiстiв України.
Член Нацiональної спiлки краэзнавців України.
Почесний громадянин міста Овідіополь (2013 р.).

Відзнаки:
2018 — Ювілейна почесна грамота до 100-річчя НАН України.
2011 — почесна грамота Південного наукового центру НАН України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону — за значний внесок в розвиток археологічних досліджень на території Північно-Західного Причорномор'я, за діяльність у галузі охорони пам'яток археології, історії та культури, просвітніцьку та громадську діяльність.
2008 — почесна грамота Одеської обласної Ради за багаторічну сумлінну працю в освітній галузі.

Дисертаційні дослідження:
2005 — «Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, періодизація і господарство». Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»,
1987 -– «Пізній палеоліт степів Нижнього Придністров’я. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник — проф. П.Й. Борисковський.

Освіта:
1983–1987 — Ленінградське відділення Інституту археології АН СРСР, заочна аспірантура за спеціальністю «археологія»,
1972–1977 — історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (нині Одеській національний університет
ім. І.І. Мечникова), спеціальність «вчитель історії та суспільствознавства»; спеціалізація – кафедра археології, прадавньої історіїї та середніх віков (завідуючий — проф. П.Й. Каришковський).


Григорій Степанович Богуславський

 

Молодший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 (48) 722 01 93

Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID

Boguslavskij

Профіль

Наукові інтереси:
Середньовічна археологія Північно-Західного Причорномор’я. Основні напрямки досліджень – історія та археологія середньовічного Білгорода на Дністрі (Аспрокастро, Акджа Керману), історія регіону в ранньому середньовіччі, золотоординський та молдавський періоди.

Поточні дослідження й проекти:
«Актуальні проблеми археології Північно-Західного Причорномор’я»; розділ «Актуальні проблеми середньовічної археології Північно-Західного Причорномор’я».

Експедиційна діяльність:
2008—2017 — участь в археологічних розвідках на території Одеської обл.;
1998—2016 — участь в роботі Білгород-Тірьскої експедиції ІА НАН України під керівництвом О.А. Росохацького, Т.Л. Самойлової та П.В. Остапенка на Білгород-Тірскому городищі та в Аккерманській фортеці (м. Білгород-Дністровський, Одеської обл.;
2006—2008 — участь в роботі Ізмаїльскої новобудівної експедиції ІА НАН України під керівництвом І.В. Сапожнікова в м. Ізмаїл, Одеської обл.;
2015 — участь в роботі загону Білгород-Тірскої експедиції ІА НАН України під керівництвом П.В. Остапенка на поселенні Затока І, Білгород-Дністровський район Одеської обл.;
2010 — участь в роботі загону Білгород-Тірскої експедиції ІА НАН України під керівництвом С.В. Іванової на кургані біля с. Сичавка, Лиманський (Комінтернівський) район Одеської обл.;
2008 — участь в роботі загону Білгород-Тірскої експедиції ІА НАН України під керівництвом С.В. Іванової на курганному полі біля с. Вапнярка, Лиманський (Комінтернівський) район Одеської обл.;
2003 — участь в роботі Дністро-Бугської експедиції ІА НАН України під керівництвом С.В. Іванової на курганних пам’ятках, Любашовський район Одеської обл.;
2002 — участь в роботі Дунайської експедиції ІА НАН України під керівництвом О.М. Дзиговського в Болградському районі Одеської обл.;
2000 — участь в роботі експедиції “Одеса – Броди” ІА НАН України під керівництвом О.М. Дзиговського на пам’ятках Котовського району Одеської обл.
1994—1996 — участь в роботі Анетівського загону Причорноморської експедиції Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова під керівництвом В.Н. Станка на палеолітичних пам’ятках біля с. Анетівка Доманівського рвйону Миколаївської обл.

Наукові організації й товариства:
Одеське археологічне товариство (ОАО).

Дисертаційне дослідження:
«Білгород та Дністровське Пониззя в VI—ХV ст», науковий керівник — д.і.н., акад. П.П. Толочко.

Освіта:
1999—2002 — ІА НАН України, аспірантура, спеціальність «Археологія». Науковий керівник — д.і.н., акад. П.П. Толочко.
1992—1997 — Одеський державний (нині – Національний) університет ім. І.І. Мечнікова, історичний факультет, спеціальність «історик, викладач історії».


Олег Костянтинович Савельєв

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 +380 (48) 722 01 93

Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID0000-0002-2010-2974

Saveljev m 

Профіль

Наукові інтереси:
Антична та варварська археологія Північного Причорноморʼя; археологічне вивчення Тіри, матеріальна культура Тіри римського часу, економічні та культурні зв’язки античної доби.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність:
З 2019 р. – керівник міжнародної Білгород-Тірської археологічної експедиції ІА НАН України;
2007—2017 — участь у археологічних розвідках на території Одеської області;
2007—2012 — участь у роботі Білгород-Тірської експедиції. У 2008 та 2010—2012 рр. керував роботами на одній з ділянок на памʼятці республіканського значення Тіра-Білгород.
2006—2007 — участь у роботі новобудівних експедицій в Ростовській області (РФ);
2005 — участь у роботі Нижньодунайської експедиції;
2004 — участь у роботі Ольвійської експедиції;
2002, 2006 — участь у роботі Боспорської охоронно-археологічної експедиції;
2001—2002 — участь у роботі Ніконійської експедиції;
2000, 2002—2003 — участь у роботі новобудівних експедицій на території Одеської області;
1999—2000 — участь у роботі Кошарської експедиції;
1997 — участь у роботі Білгород-Тірської експедиції.

Освіта:
2001—2003 — аспірантура Одеського національного університету.
1996—2001 — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, історичний факультет, спеціальність «історія».

Дисертаційне дослідження:
2020 — «Матеріальна культура Тіри (I — початок V ст. н. е.)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. А. В. Буйських


Ірина Борисівна Тесленко

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail:

ORCID0000-0002-2356-1615

Teslenko s 

Профіль

Наукові інтереси:
Середньовічна археологія Північного Причорномор’я та Криму (VIII–XVI ст.); міжкультурні взаємовпливи та економічні зв’язки Причорноморського регіону в VIII–XVI ст., кераміка Причорномор’я та Східного Середземномор’я в VIII–XVI ст.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»;
Міждисциплінарні дослідження кераміки Північного Причорномор’я часів пізнього середньовіччя спільно з лабораторією Археології та Археометрії Національного центру наукових досліджень Франції, м. Ліон (Франція) (CNRS UMR 5138 "Archéologie et Archéométrie", Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon, France).

Стипендії та гранти:
2021–2022 — програма міжнародного співробітництва Україна-Франція (PHC DNIPRO), проект «Обіг речей, традицій та технологій у Причорномор'ї в середньовічні часи, керамологічний підхід»; ІА НАНУ спільно з Лабораторією археології та археометрії Національного центру наукових досліджень Франції (Laboratoire de Archéometrie et Archéologie,UMR 5138, CNRS-University of Lyon), Ліон, Франція; співкерівник проекту.
2018 — ATLAS short-term postdoctoral mobility programme, project: «Trade in the Northern Black Sea Region in the Late Medieval Period. An Interdisciplinary Archaeological and Archaeometric Approach Through Pottery».
2013–2014 — програма міжнародного співробітництва Україна-Франція (PAI DNIPRO), проект «Кераміка Криму (XIV–XV ст.) як індикатор Причорноморсько-Середземноморських культурно-економічних зв’язків»; Кримський філіал ІА НАНУ спільно з Лабораторією керамології, археометрії та археології (Laboratoire de céramologie, Archéometrie et archéologie (UMR 5138, CNRS-University of Lyon), Ліон, Франція; співкерівник проекту.
2005–2006 — програма міжнародного співробітництва Україна-Франція (PAI DNIPRO), проект «Середньовічна торгівля на Чорному морі: дослідження вантажу корабля біля Нового Світу (Крим)»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка спільно з Лабораторією керамології, археометрії та археології (Laboratoire de céramologie, Archéometrie et archéologie (UMR 5138, CNRS-University of Lyon), Ліон, Франція; участь у проекті.

Експедиційна діяльність:
2017 — керівник Білгород-Дністровської археологічної експедиції ІА НАНУ, розкопки на території Аккерманської фортеці в м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.
2003–2013 — керівник Гірсько-Кримської експедиції КФ ІА НАНУ, розвідки, дослідження середньовічних пам’яток на півдні Криму.
1998–2002 — керівник Алуштинського загону Гірсько-Кримської експедиції КФ ІА НАНУ, розвідки, дослідження пам’яток пізньоантичної доби та середньовіччя на півдні Криму; 1993-1997 – лаборант Гірсько-Кримської експедиції КФ ІА НАНУ, дослідження пам’яток пізньоантичної доби та середньовіччя в гірському Криму та скіфських курганів в Білогірському районі.
1989–1992 — лаборант в експедиціях ІА АН УРСР, що проводили дослідження середньовічних пам’яток та об’эктів епохи бронзи в Черкаській, Миколаївській областях та Києві.

Наукові організації й товариства:
З 2013 — асоційований дослідник Лабораторії Археології та Археометрії (UMR 5138 CNRS), Університет м. Ліон, Франція

Дисертаційне дослідження:
2011 — «Кераміка Таврики XV ст.», дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія», науковий керівник — д.і.н. С. О. Бєляєва

Освіта:
1988–1993 — Київський державній університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства; кваліфікація — історик, археолог, викладач історії. Дипломна робота: «Керамічні центри Таврики VIII–X ст.»


Діляра Юсуфівна Алядінова

 

молодший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail:

ORCID0000-0002-8496-2500

alyadinova 

Профіль

Наукові інтереси:
Пізньосередньовічна археологія Північного Причорномор’я та Криму (XV—XVIII ст.); кераміка Османського періоду XV—XVIII ст.: класифікація, хронологія, розповсюдження

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Стипендії та гранти:
2013–2014 — програма міжнародного співробітництва Україна-Франція (PAI DNIPRO), проект «Кераміка Криму (XIV—XV ст.) як індикатор Причорноморсько-Середземноморських культурно-економічних зв’язків»; Кримський філіал ІА НАНУ спільно з Лабораторією керамології, археометрії та археології (Laboratoire de céramologie, Archéometrie et archéologie (UMR 5138, CNRS-University of Lyon), Ліон, Франція; учасник проекту, під керівництвом І. Б. Тесленко.

Експедиційна діяльність:
2013 — у складі Бахчисарайського загону Гірсько-Кримської експедиції КФ ІА НАНУ, керувала археологічною розвідкою на околиці с. Дачне, Бахчисарайського р-ну.
2012 — у складі КФ ІА НАНУ, керувала візуальною розвідкою на території мусульманського погребально-поминального комплексу «Гази-Мансу», біля м. Бахчисарай.
2010–2014 — лаборант, а згодом м.н.с. у складі Гірсько-Кримської експедиції КФ ІА НАНУ, розвідки, дослідження середньовічних пам’яток на півдні та сході Криму.
2006–2009 — лаборант у складі Мангупської археологічної експедиції Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, що проводила дослідження середньовічних пам’яток на плато Мангуп та його підніжжі.

Наукові організації й товариства:

Дисертаційне дослідження:
«Керамічній посуд Криму Османського періоду (остання чверть XV—XVIII ст.)» — підготовка дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, за спеціальністю «археологія», науковий керівник — к. і. н. І. Б. Тесленко.

Освіта:
2005–2010 — Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, історичний факультет, кафедра «Історія стародавнього світу та середніх віків», спеціальність — історик, викладач історії.


Анжеліка Миколаївна Колесниченко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 (48) 722 01 93
Факс:  

E-mail:

ORCID: 0000-0002-4598-5929

kolesnychenko 

Профіль

Наукові інтереси:
Історія археології України, антична археологія, археологія грецьких колоній Північного Причорномор’я, античні та середньовічні дзеркала, давнє скло, скляний посуд античного часу, міжкультурні зв’язки античного часу.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Стипендії та гранти:
2008-2010 учасник міжнародного гранту Російської Федерації та НАН України №23/08-01-9113а/U

Експедиційна діяльність:
2014—2017 – участь у роботі Подільсько-Причорноморської експедиції Одеського археологічного музею НАН України та Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова на поселеннях Кам’яне-Завалля та Мельнична Круча (Савранський район Одеської обл., Благовіщенський район Кіровоградської обл.).
2013—2016 – участь у роботі Ольвійської експедиції.
2009—2015 – участь у роботі Нижньодунайської археологічної експедиції (біля с. Орловка, Одеськая обл.).
2008 – участь у розкопках античного поселення на Приморському бульварі в Одесі.
2008 – участь у роботі експедиції з розкопок середньовічного поселення Тепсень (Крим).
2003—2005, 2014 – участь у роботі Кошарської археологічної експедиції (біля с. Кошари, Одеська обл.).
2002 – участь у роботі Білгород-Тірської експедиції.

Наукові організації й товариства:

Дисертаційне дослідження:
2020 — «Скляний посуд в техніці сердечника з Північного Причорномор’я», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. А. В. Буйських 

Освіта:
2001—2006 — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, історичний факультет, спеціальність «історія».


Катерина Сергіївна Савельєва

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 +380 (48) 722 01 93

Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID0000-0002-1899-3923

Saveljeva 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми античної та варварської археології Північного Причорномор’я; розвиток коропластики; релігійні погляди античного населення Північного Причорномор’я

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність:
2011 – 2012 — участь у роботі Ніконійської експедиції;
2009 – 2010 — участь у роботі Нижньодунайської експедиції;
2005 – 2006 — участь у роботі Кошарської експедиції;
2003 – 2004 — участь у роботі Анетівської експедиції.

Дисертаційне дослідження:
2020 — «Теракоти в контексті історії та духовної культури населення Нижнього Подністров’я в античний час», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н., с.н.с. І. В. Бруяко 

Освіта:
2007 – 2010 — аспірантура Одеського національного університету.
2002 – 2007 — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, історичний факультет, спеціальність «історія».


Юрій Едуардович Демиденко

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший дослідник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06 

E-mail:

ORCID0000-0002-1477-140X

denydenko
 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблематика археології палеоліту Євразії з акцентом на вивчення наступних проблем: варіабельності середнього палеоліту, періоду переходу від середнього до верхнього палеоліту, походження начального верхнього палеоліту, походження ориньяка раннього верхнього палеоліту та його індустріально-хронологічної варіабельності, мозаїчності індустрій пізнього верхнього палеоліту часу максимуму похолодання останнього зледеніння, напрямків та причин розповсюдження (міграцій) людей палеоліту в Західній Євразії.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність:
2010 р. – участь у дослідженнях палеоліту району Ель Коум (Сирія)
2005 – 2006 рр. – участь у дослідженнях палеоліту південної України
1992 – 2005 рр. – участь у дослідженнях палеоліту Криму (Україна)
1992 рр. – участь у дослідженнях палеоліту району м. Краків (Польща)
1992 р. – участь у дослідженнях палеоліту південної Йорданії (Йорданія)
1989, 1991 рр. — участь у дослідженнях палеоліту на Алтаї (південний Сибір, Росія)
1978 – 1991 рр. – участь у дослідженнях палеоліту на Закарпатті та Західній Україні

Наукові організації й товариства:
Flint readers Society / Stowarzyszenie krzemieniarskie SKAM (Польща) (з 2014 р.)

Дисертаційне дослідження:
1990 р. — «Начальный этап позднего палеолита Карпато-Балканского региона», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. В.М. Гладилін, захист дисертації у Інституті історії, філології та філософії СВ АН СРСР (м. Новосибірськ, Росія).

Освіта:
1979–1984 рр. — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історик-археолог, викладач історії та суспільствознавства».


Олександр Сергійович Сінельніков

 

молодший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса - 65101

Тел.: +380 (48) 722 01 93

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID0000-0002-5352-7207

 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія ранньої залізної доби, Антична археологія, Археологія Північно-Західного Причорномор'я, дослідження амфорної тари.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність: 
2009-2017 рр. — участь в роботі Нижньодунайської АЕ (городище Картал-Орловка) під керівництвом д.і.н., директора ОАМ НАНУ  І. В. Бруяко;
2016 р. — участь в роботах експедиції Інституту археології НАН України на поселенні Кам'яна Могила 1, керівник д.і.н. Н. С. Котова;
2014 р. — розкопки пізньопалеолітичної стоянки Чілігідер;
2013 р. — розкопки поселення культури лінійно-стрічкової кераміки Кам'яне-Завалля; 
2012-2013 рр. — участь у розкопках пам’ятки Буран-Кая IV (епоха палеоліту-бронзи). Експедиція під керівництвом О. О. Яневича і С. Пеана;
2012 р. — розкопки стоянки мезоліту, неоліту та енеоліту Мельнична Круча;
2011 р. — розкопки мезо-неолітичної пам'ятки Захарівка 1, розвідки в Савранському районі Одеської області та Ульянівському (зараз Благовіщенському) районі Кіровоградської області;
2011 — Феодосійська археологічна експедиція Кримського філіалу ІА НАНУ під керівництвом О. В. Гаврилова. Розкопки могильника городища Куру Баш (Феодосійська міська рада, АРК).

Освіта:
2009-2014 — Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, історичний факультет, магістр, спеціальність «історія».


Валерій Олександрович Манько

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: @iananu.org.ua

ORCID

Manko

Профіль

Наукові інтереси:
Досліджує фінальний палеоліт, мезоліт і неоліт України, проблему неолітичної революції в Східній Європі та вплив культур Близького і Середнього Сходу на цей процес.

Поточні дослідження й проєкти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Експедиційна діяльність:
У 2012–2013 — брав участь у дослідженнях стоянки Заскельна 5 у складі Міжнародної палеолітичної експедиції.
2009 — розкопки неолітичних пам’яток біля с. Романків Луганської обл. (разом з С. В. Переверзєвим).
2004–2008 — дослідження багатошарової фінальнопалеолітичної стоянки Грот Скелястий у Криму.
2003–2005 — провадив розкопки неолітичних пам’яток біля с. Добрянка на Черкащині (разом з Л. Л. Залізняком).
1998–2002 — досліджував неолітичні пам’ятки на оз. Туба (усі в Луганській обл.).
1992–1999 — розкопки неолітичних пам’яток в ур. Зелена Горниця.
1991 — вивчав стоянку Врубівка.
1989–1991 — досліджував вузол фінальнопалеолітичних і мезолітичних пам’яток біля с. Сабівка

Дисертаційне дослідження:
2005 — «Неоліт Південно Східної України», дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія».

Освіта:
1980–1985— Луганський педагогічний інститут.


Світлана Олександрівна Біляєва

 

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (приймальня)
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: 

ORCID0000-0003-3113-7619

bilyaeva big2 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми середньовічної археології та раннього модерну України, насамперед Північного Причорномор’я ; фахові дослідження пам’яток доби Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, золотоординських, кримськотатарських та османських пам’яток на півдні України; порівняльний аналіз основних категорій української та турецької матеріальної культури; проблеми між цивілізаційних відносин України, Золотої Орди та Османської імперії; дослідження особливостей взаємовпливу слов’янського та тюркського етносів на різних етапах цивілізаційного розвитку, особливостей співіснування християнського та мусульманського населення; дослідження торгівельних шляхів в контексті загальної світової системи суходільної та морської торгівлі від Китаю до Західної Європи.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна культура давнього Причорномор'я як індикатор впливу глобальних міграційних процесів»

Програми міжнародної співпраці:
2015-2025 — Проект Міжнародного Союзу Академій наук (MAI-IUA). «Середньовічна Балтія та Чорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних зв’язків», співвиконавець;
2018 — Проект Міністерства Закордонних справ Республіки Литви «Protection of the historical heritage of Ukraine and Lithuania on the territory of the Kherson region», керівник археологічної частини проекту. Локалізація: Вільнюс, Литва.
2006—2010 — проект Британського Інституту в Анкарі Британської Академії Наук «Historical-archaeological investigations at Akkerman (Bilhorod-Dnistrovsky) fortress”, директор проекту. Локалізація власника проекту: Лондон (Великобританія, Британська Академія Наук ) – Анкара (Туреччина).
2005—2009 — міжнародний проект «Archaeological investigations at Akkerman fortress» за грантом Фонду Макс Ван Берчема (Швейцарія), директор проекту. Локалізація власника проекту: Берн, Швейцарія.
2004—2006 — проект Турецького управління співробітництва та розвитку (ТІКА) «Археологічні дослідження Аккерманської фортеці», директор проекту. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина.
1999—2002 — проект Турецької історичної асоціації «Археологічні дослідження Аккерманської фортеці», директор проекту. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина.
1997-1998 – проект Турецької історичної асоціації «Археологічні дослідження Очакова», директор проекту з українського боку. Локалізація власника проекту: Анкара, Туреччина.

Стипендії та гранти:
2016-2017 — Грант Oxford University Press на підготовку розділу «Northern Black Sea region» монографії «Ottoman Europe», співвиконавець. Локалізація: Оксфорд, Великобританія.

Експедиційна діяльність:
2019 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки фортеці Тягинь біля с. Тягинка Бериславського району Херсонськох області та розвідки у Бериславському районі.
2018 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки фортеці Тягинь біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області; обстеження підземних та наземних пам’яток історичного міста Очаків Миколаївської області.
2017 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області.
2016 —керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області.
19962015 — керівник Міжнародної Південної археологічної експедиції ІА НАН України; дослідження у м. Очаків, Аккерманської фортеці у м. Білгород–Дністровський, турецької фортеці на Кінбурнській косі, залишків фортеці Кизи–Кермен в районі сучасного Берислава Херсонської області, дослідження інших середньовічних пам’яток Північного Причорномор’я.
19691981 — керувала археологічними дослідженнями історичного центру м. Очаків;
19781979 — провадила розвідки на території Київської та Черкаської областей;
19711973, 1975 — очолювала дослідження середньовічного поселення Озаричі;
19701973 — участь у роботі експедиції «Дніпро–Донбас» ІА АН УРСР;
1970 — участь у роботі Слов’яно–Дністровської археологічної експедиції ІА АН УРСР.

Педагогічна діяльність:
2016 ‒ до теперішнього часу — професор кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
20102015 — професор кафедри українознавства Національного університету харчових технологій;
19992014 — доцент кафедри українознавства Національного університету харчових технологій.

Наукові організації й товариства:
Міжнародна Рада з питань пам’яток і видатних місць (ICOMOS);

Український Національний комітет ІКОМОС (дійсний член);
Європейська археологічна асоціація (EAA);
Британський інститут в Анкарі Британської академії наук (BіA);

Міжнародна асоціація істориків ісламського мистецтва;
Міжнародна асоціація ісламської археології;
Міжнародна академія люльок (Ліверпуль, Великобританія);
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПіК, член Головної ради);
Історикокультурна асоціації «УкраїнаТуреччина» (голова правління);
Спілка археологів України.

Наукові організації й товариства:
Історико-культурна асоціація «Україна-Туреччина», голова правління.
Український Національний комітет ІКОМОС, дійсний член.
Європейська археологічна асоціація (EAA).
УТОПІК, член головної ради.
Спілка археологів України.

Відзнаки:
2009 — звання «Визначна людина світу» Міжнародного конгресу в Стамбулі (Туреччина);
1982 — ювілейна медаль «У пам’ять 1500-річчя Києва».

Дисертаційні дослідження:
2012 — «Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у XIII–XVIII ст. (за матеріалами археологічних досліджень в Україні)», дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»;
1978 — «Южнорусские земли во второй половине ХІІІ–ХІV вв. (по материалам археологических исследований)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. В. Й. Довженок.

Освіта:
19641969 — Воронезький державний університет, Історичний факультет, спеціальність «історик, учитель історії та суспільствознавства».