З 21 липня 2017 р. у читальній залі Наукової бібліотеки почала діяти виставка нових надходжень.


Шановні колеги, вийшла друком довгоочікувана монографія С.І. Круц! Це фундаментальне дослідження розкриває секрети походження і антропологічного складу скіфів на теренах України.


З 12 червня 2017 р. у Науковій бібліотеці Інституту археології почала діяти виставка нових надходжень.


До уваги фахівців і шанувальників археології та давньої історії України!
Найближчим часом Інститут археології НАН України видає в серії «Археологія і давня історія України» черговий збірник наукових праць: вип. 2 (23), великий за обсягом і, безумовно, важливий і цікавий за змістом — «Старожитності раннього залізного віку».


27 квітня 2017 р. у Науковій бібліотеці Інституту археології розпочалася виставка нових надходжень.

Польовий комітет Інституту археології НАН України розпочинає прийом наукових робіт до збірника «Археологічна географія» з серії «Археологія та давня історія України».


Вийшла друком монографія співробітника відділу археології ранніх слов'ян та регіональних польових досліджень А. В. Скиби  Поясні набори слов’ян: геральдичний стиль / Інститут археології НАН України. К., 2016. 236 с.


Нові дані про психологічну подібність неандертальців і сучасної людини: результати аналізу променевої кістки ворона з нарізками з мустьєрської стоянки Заскельна VI (Колосовська) в Криму.


Козак Д.Н. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010–2014 рр. — К., 2016. — 118 с.


З 21 березня 2017 р. у Науковій бібліотеці Інституту археології почала діяти чергова виставка нових надходжень.


Вийшов друком збірник «Археологічні дослідження в Україні 2015».


Вийшов з друку черговий номер збірника наукових статей в серії «Oium»: Черняхівська культура / Відп. ред. О.В. Петраускас, О.В. Гопкало, С.А. Горбаненко. — Київ, 2016. — 208 с., 6 с. кол. вкл. (Oium. — № 5).


З 20 лютого 2017 р. у Науковій бібліотеці Інституту археології НАН України відкрилася чергова виставка нових надходжень.


Найближчим часом з’явиться збірник наукових праць «In Sclavenia Terra», підготовлений у відділі археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України.


16 лютого 2017 р. під час відкриття виставки «И кто не возлюбит Киевъскаго княжєниа, понєжє вся честь, и слава, и величество, и глава всєм землям Русским - Киев» в Археологічному музеї ІА НАН України пройшла презентація збірника «Культурний шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна».


Вийшов друком тринадцятий випуск наукового збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica». Випуск містить ювілейний розділ «До 95-річчя з дня народження І. Г.  Шовкопляса».


Темататична збірка «Кераміка та скло Східної Європи від середньовіччя до модерного часу».


Побачив світ науковий збірник «Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів» серії «Археологія і давня історія України», 2016, вип. 4 (21).


Дослідження Київського Полісся / Археологія і давня історія України. — 2016. — Вип. 3 (20)