БІЛЯШІВСЬКИЙ Микола Федотович голова Комісії із складання археологічної карти України при УАН (1919–1921), Археологічної комісії УАН (1921)
ШМІТ Федір Іванович голова Археологічної комісії ВУАН (1921), голова УАК/ВУАК (1922–1924)
НОВИЦЬКИЙ Олексій Петрович голова ВУАК (1924–1933), голова Секції історії матеріальної культури (1933)
КОЗУБОВСЬКИЙ Федір Андрійович голова Секції історії матеріальної культури (1933), директор Інституту історії матеріальної культури ВУАН/АН УСРР (1933–1936)
ЯЧМЕНЬОВ Микола Іванович директор Інституту історії матеріальної культури АН УРСР (1936–1938), директор Інституту археології АН УРСР (1938–1940)
СЛАВІН Лазар Мойсейович директор Інституту археології АН УРСР (1940–1945)
ЄФИМЕНКО Петро Петрович директор Інституту археології АН УРСР (1945–1954)
БІБІКОВ Сергій Миколайович директор Інституту археології АН УРСР (1955–1968)
ЗАХАРУК Юрій Миколайович директор Інституту археології АН УРСР (1968)
ШЕВЧЕНКО Федір Павлович директор Інституту археології АН УРСР (1968–1972)
БАРАН Володимир Данилович в.о. директора Інституту археології АН УРСР (1972)
АРТЕМЕНКО Іван Іванович директор Інституту археології АН УРСР (1973–1986)
ТОЛОЧКО Петро Петрович  директор Інституту археології АН УРСР (1987–2001), директор Інституту археології НАН України (2001–2016)